TMMOB Maden Mühendisleri Odası
24.11.2007-25.11.2007

1. ULUSLARARASI JEOTERMAL KONGRESİ VE SERGİSİ ANKARA

KONGREYİ DÜZENLEYENLER

Türkiye I. Uluslaraarası Jeotermal Kongresi ve Sergisi Jeofizik, Kimya, Maden, Petrol ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmektedir.

KONGRENİN AMACI

Jeotermal enerji sektöründeki sorunların incelenmesi ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yönetici çevrelerin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır.

KONGRE TARİHİ VE YERİ

17-20 Kasım 2007 - 24-27 Kasım 2007 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

KONGRE KONULARI

 • Arama ve geliştirme
 • Sondaj ve kuyu tamamlama teknikleri
 • Rezervuar mühendisliği
 • Reenjeksiyon teknikleri
 • Saha çalışmaları
 • Kabuklaşma ve korozyon
 • Yeni teknolojiler
 • Enerji Üretimi
 • Konut ısıtmacılığı
 • Seracılık
 • Sağlık, turizm, termal tedavi
 • Yasa ve Mevzuat
 • Çevre ve bölgesel etkiler
 • Ekonomi, finans ve özelleştirme

DİL

Kongrede sunum dili Türkçe ve İngilizce'dir. Uluslararası başka resmi dillerde yazılmış bildiriler de Türkçe veya İngilizce çevirileriyle birlikte kabul edilecektir. Bu bildiriler Kongre kitabında her iki dilde de yayınlanacaktır.

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Tüm dünyaca tanınan konusunun uzmanları kongreye çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır.

TURLAR

Ankara civarındaki jeotermal işletmelere ve turistik yörelere turlar düzenlenecektir.

SERGİ

Jeotermal Sergisi; kongrenin yapılacağı yerde düzenlenecek ve kongre süresince açık kalacaktır. Sergiye katılmak isteyen kuruluşlara ayrıca "Sergi Dosyası" gönderilecektir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI VE SUNUMLAR

Kongrede bildirilerini sunmak ya da bildiriler kitabında yayınlatmak isteyen kişi ve kuruluşların, bildirisinin konusunu ve amacını içeren bildiri kısa özetlerini e-posta, faks veya posta yoluyla 31 Aralık 2006 tarihine kadar Kongre İletişim Adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmış tam metinler CD ortamında Microsoft Word Belgesi formatında kaydedilmiş şekilde 01 Mayıs 2007 tarihine kadar İletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KAYIT VE KATILIM

Kongreye bildirili veya bildirisiz katılmak isteyen tüm delegelerin kayıt olması gerekmektedir.

Kayıt Ücreti

Yurtiçi delege:
200 YTL (31 Mart 2007 ye kadar)
Bu tarihten sonra 250 YTL

Yurtdışı delege:
200 Euro (31 Mart 2007 ye kadar)
Bu tarihten sonra 250 Euro

Öğrenci: Yurtiçi 50 YTL, yurtdışı 50 Euro

Ücrete dahil olanlar; bildiriler kitabı, öğle yemekleri, çay/kahve ve kokteyllerdir.
Sunum yapan katılımcılardan ücret alınmayacaktır.

Reklam Katkı Ücreti

Arka kapak 1000 Euro
Arka iç kapak 800 Euro
Tam sayfa 500 Euro
Yarım sayfa 250 Euro

BANKA HESAP NO:
İş Bankası Meşrutiyet Şb. /Ankara
851230 (YTL Hesabı)

BİLGİ İÇİN

Jeofizik Mühendisleri Odası:
Mehmet Ali Duygu
Tel: 0533 469 62 71
E-posta: maduygu@tpao.gov.tr

Kimya Mühendisleri Odası:
İsmail Türkseven
Tel: 0535 307 26 87
E-posta: turkseven@mta.gov.tr

Maden Mühendisleri Odası:
Nahit Arı
Tel: 0533 667 78 27
E-posta: maden@maden.org.tr

Petrol Mühendisleri Odası:
Bayram Erkan
Tel: 0544 384 50 74
E-posta: bbcerkan@yahoo.com.tr

Makina Mühendisleri Odası:
Ahmet Eniş
Tel: 0532 475 80 53
E-posta: ahmet.enis@mmo.org.tr

İLETİŞİM ADRESİ

Maden Mühendisleri Odası
Selanik Caddesi No: 19/4
06650 Kıızlay Ankara

Tel  : 0 312 425 10 80
Faks: 0312 417 52 90
E-posta: maden@maden.org.tr

Kongre Sekreteryası
Bülent Toka
Tel:0533 233 20 55
E-posta: tokabulent@yahoo.com

 

Okunma Sayısı: 125