TMMOB Maden Mühendisleri Odası
26.11.2015-27.11.2015

5. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu yararı, çevreye duyarlı, mühendislik bilim ve tekniğinin uygulandığı ve yöre halkının onayı temel alınarak planlaması hedeflenmelidir. Ayrıca, işletme özelliğini kaybetmiş sahaların tekrar kullanılabilinir koşullara getirilmesine yoğunlaşmak gereklidir.

Madenler üretilirken, ülke yararı ve çevreyle uyum bir arada düşünülmek zorundadır. Bu anlayış çerçevesinde, madencilikten kaynaklanan çevresel etkiler ve yönetimi konusunda ilgili tarafların karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik Madencilik ve Çevre Sempozyumlarının katkısı her geçen gün daha da kavranmaktadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Isparta, Antalya ve Burdur İl Temsilciliklerinin İşbirliği ile düzenlenecek olan V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2015`in Kasım ayında Antalya`da Sherwood Hotel‘de (http://www.sherwoodhotels.com.tr/index.php) gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

İlk dördü farklı yerlerde gerçekleştirilen Madencilik ve Çevre Sempozyumu, sanayi ve üniversite çevresinden artan bir ilgiyle geleneksel hale gelmiştir. Sempozyum kapsamında, sanayiden gelen katılımcılarla ve sektörde gerçekleştirilmiş olan araştırma sonuçlarının sunumları ile yararlı bir görüşme süreci sağlanacağı aşikârdır. Sektör içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların, çalışmalarını paylaşmak, sorunlara çözüm bulmak ve bu ortamı sektör çalışanları ve bilim insanları ile paylaşmak isteyen tüm kişi ve kuruluşları Madencilik ve Çevre Sempozyumu`na davet ediyoruz.

Saygılarımızla
Sempozyum Yürütme Kurulu

Okunma Sayısı: 134