TMMOB Maden Mühendisleri Odası
26.05.2008-28.05.2008

TÜRKİYE 16. KÖMÜR KONGRESİ ZONGULDAK

KONGRE YÜRÜTME KURULUNDAN

Türkiye Kömür Kongresi 1978 yılından beri iki yılda bir yapılmaktadır. Ulusal bir toplantı olarak başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır.

Kongre, geleneksel olarak, Türkiye‘nin tek taşkömürü rezervlerinin yer aldığı Zonguldak‘ta yapılmaktadır. Bu bölgedeki kömür madenciliğinin geçmişi 150 yıl öncesine dayanmaktadır.

26-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılacak olan 16. Türkiye Kömür Kongresinin hazırlık çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar kömür madenciliğinin çeşitli konuları tartışılacaktır. Kongrede tartışılması önerilen konular ve diğer bilgiler bu kitapçıkta sunulmuştur.

Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği "Maden Makineleri ve Donanımı sergisi" de kongre süresince ziyaret edilebilecektir.

Bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder, Kongreye bilimsel katkılarınızı bekler ve başarılar dileriz.

 

 KONGREDE İŞLENECEK KONULAR

1. Kömür Madenciliğinde İş güvenliği ve İşçi Sağlığı

•   Gaz, toz, yangın ve gürültü.
•   İş kazaları - meslek hastalıklarının nedenleri ve karşı önlemler.
•   İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tüzük ve yönetmelikler.
•   Madencilikte risk yönetimi 

2. Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi

•   Arama ve değerlendirme.
•   Araştırma ve geliştirme çalışmaları.
•   Türkiye‘de madencilik sektöründe ekipman temini ve sorunları.
•   Kömür kullanımı, çevresel sorunlar, küresel ısınma ve temiz kömür teknolojileri
•   Geleneksel olmayan kömür üretim yöntemleri.
•   Madencilikte teknolojik gelişmeler ve bilgisayar uygulamaları.
•   Kömür işletmeciliğinin sorunları. 

3. Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politikası ve Sosyal Sorunları

•   Geçmişten günümüze kömür madenciliği
•   Kömür havzalarında sosyal sorunlar
•   Türkiye‘de kömür kentleri, sosyoekonomik ve kültürel etkileri
•   Üretim ve tüketim politikaları
•   Madencilikte özelleştirme

 

Okunma Sayısı: 137