TMMOB Maden Mühendisleri Odası

10 ARALIK 2023

10 ARALIK 2023
İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 75 yılında İzmir Emek ve Demokrasi güçleri Alsancak garı karşısında toplanarak ülkemizde ki insan hakları ihlaline vurgu yaparak 21. Yüzyıla yaraşır bir ülke özlemlerini dile getirdiler,

Bildirgenin hazırlanması, birleşmiş Milletler (BM)bünyesinde, 29 Nisan 1964 tarihinde, insan Hakları komisyonunun kurulmasıyla başlamıştır. Komisyonca hazırlanan bir giriş ve 30 maddeden oluşan İnsan hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan BM Genel Kurulun’ da kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirge’ yi 27 Mayıs 1949 tarihli Resmî Gazetede yayınlayarak yürürlüğe koymuştur.
Okunma Sayısı: 123
Yayın Tarihi: 20.12.2023