TMMOB Maden Mühendisleri Odası

15. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

15. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

15-16  Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Başkan     : Aykut AKDEMİR
II.Başkan  : Mustafa HACARLIOĞLU
Yazman     : M.Kemal ÇAKMAK
Sayman    : Kemal SÖYLEMEZ
Üye          : Gül UZUN AYDIN
Üye          : Arzu OĞUZKURT DOĞAN
Üye          : Yaşar YAKAN

 

Okunma Sayısı: 153
Yayın Tarihi: 20.01.2022