TMMOB Maden Mühendisleri Odası

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi Sonuç Bildirgesi

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneği ile birlikte 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel‘de yapılmıştır. Sempozyumda dördü çağrılı olmak üzere toplam 55 bildiri sunulmuştur. Bildirilerin 30`u saha uygulamalarından ve 21`i de akademik alandan gelmiştir. Sempozyuma toplam 394 delege katılmıştır. Sektörün gelişimini ve uygulamaların sağladığı birikimi kamuoyu ile paylaşmak, sorunları ve geleceği tartışmak amacı ile uluslararası boyutta düzenlenen toplantıda iki gün boyunca eş zamanlı olarak 2 salonda düzenlenen 14 oturumda bilimsel ve pratikteki uygulama sonuçlarını içeren bildiri sunulmuştur. Oturumlarda katılımcıların deneyim paylaşımları da büyük katkı sağlamıştır.

Sempozyum süresince açık bulunan sergide 36 firma/kurum stantlarında ürün ve hizmetlerini tanıtmışlar, sempozyuma 9 firma da sponsor olarak destek sağlamıştır.

 Bu etkinlikte, kazı teknolojilerindeki son gelişmeler,  devam eden projeler, Tünelcilik ve Madencilik sektörlerindeki yeni çözüm ve uygulamaların derlenmesi ile sektör paydaşlarının bir araya getirilmesi ve giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri, teknik personelleri ile sektörde çalışan farklı disiplinlerden mühendisler, müteahhitler, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek, konunun bilimsel ve teknik olarak irdelenerek meslektaşlarımız ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefine ulaşılmıştır.

 Daha önce gerçekleştirilen sempozyumların adındaki "Ulaşımda Yeraltı Kazıları" ifadesi bu etkinlikte "Uluslararası Yeraltı Kazıları" olarak değiştirilerek, ulaşım dışında tüm yeraltı kazılarını kapsar hale getirilmiştir.

Yeraltı yapıları dikkate alındığında, öncelikle hazırlık ve üretim çalışmalarıyla madencilik faaliyetleri, karayolu, demiryolu ve hatta denizaltı ulaşım tünelleri, hidroelektrik santral tünelleri vb. çalışmalar modern çağın gereksinimleri ile birlikte insan yaşamında her geçen gün artan öneme sahip çalışmalardır.

Ülkemizde ve özellikle İstanbul`da ulaşıma çözüm oluşturmak adına, aslında çok geç kalınmış olan metro çalışmaları, toplu ulaşıma getirdiği rahatlık ile giderek artan yatırım projelerine haline dönüşerek çalışma hayatının önemli bir parçası olmuştur. Bu nedenle kamuoyunun talebi, teknik personellerin iş olanağı, istihdam ve gerek yüklenici firmalar gerekse tedarikçi firmalar için önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle tünelcilik konusunda sektör bileşenleri kendilerini hızla dünyaya entegre ederek uzman hale gelmiş ve dünya genelinde söz sahibi olma noktasına ulaşmışlardır. Bu firmalar yurtdışında da önemli projelere imza atar hale gelmişlerdir.

Madencilik faaliyetleri; tünelcilik faaliyetlerinin tamamını oluşturan kazı, tahkimat, havalandırma, ulaşım, pasa nakli, su atımı ve diğer faaliyetler ile birlikte tüm yer altı kazılarını da kapsamasına rağmen, maden mühendisliği disiplini bu çalışmaların tip sözleşmelerinde anahtar personel olarak hak ettiği yeri bulamamıştır. Buna rağmen Odamız tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sürekli olarak bu sorunun dile getirilmesi ve başta uluslararası projeler olmak üzere tünelcilik çalışmalarında görev alan meslektaşlarımızın başarısı tünelcilik sektöründe çalışan üyelerimizin sayısının artmasını sağlamıştır.

Madencilik ve tünel faaliyetleri asli çalışmalar açısından bu kadar iç içe olan iki sektör iken, tünel şartnamelerinde kilit personel statüsünde halen Maden Mühendisine yer verilmiyor olmasını bir eksiklik olarak vurgulayarak, ilgili kurumları bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.

Bilindiği üzere son yıllarda İstanbul`da çok fazla tünel, yeraltı yapıları vb. proje ihaleleri hayata geçirilmektedir. Ancak açılan ihalelerin şantiye merkezi olarak park ve bahçelerin seçilmesi, bu kentin akciğerlerinin hızla yok olması anlamına gelmektedir. Projelerin oluşturulması sırasında bu konunun da dikkate alınması ile kente ve insanlarına sahip çıkılmalıdır. Unutmayalım ki bu yollar, tüneller ve binalar nefes almaya çalışan insanlar için inşa edilmektedir.

Tünelcilik sektörünün önemli sorunlarından bir diğeri de açılan ihalelerin adil ve rekabet eşitliğine uygun şekilde yapılmamasıdır. Bu yönde alınan duyumlar sektörün gelişimine engel olmakla kalmayacak başta kamu olmak üzere ihalelerin gereğinden pahalıya mal olmasına neden olacaktır.

Kongre kapsamında bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildiriler, katılımcıların katkıları ve bunların sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisinin, ilgili bakanlıklar bürokratlar ve siyasal iktidar tarafından önemsenmesi gerekmektedir. Odamız, üyelerimiz ve sektör adına bu görüşlerin takipçisi olacaktır.

Odamız, gelişen teknolojileri ve bilimsel çalışmaları üyeleri, sektör ve kamuoyuyla paylaşmayı önemli bir görev kabul etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

14 Eylül 2018, İstanbul

Okunma Sayısı: 500
Yayın Tarihi: 06.10.2018