TMMOB Maden Mühendisleri Odası

6 ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU ISME2017 SONUÇ BİLDİRGESİ

6 ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU ISME2017 SONUÇ BİLDİRGESİ

6. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu (ISME2017) Sonuç Bildirgesi


TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ISME2017 6. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 27-29 Eylül 2017`de, Muğla İl Temsilciliğimizce Bodrum`da gerçekleştirilmiştir. Sempozyum kapsamında 68 adet sözlü ve 40 adet poster olmak üzere toplam 108 bildiri, 10 oturumda ve iki adet poster sergisinde sunulmuştur. ISME2017`ye 37 üniversiteyi ve 73 firmayı temsilen 9 ülkeden toplam 267 bilim insanı ve sektör temsilcisi katılmıştır.

Madenler; yenilenemeyen ve sınırlı miktarda bulunan değerlerimizdir. Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Bir ülkenin refah düzeyinin artırılması ve iç barışın sağlanması; sanayinin dışa bağımlılığının azaltılması ve dolayısıyla yeraltı zenginliklerinin etkin değerlendirilmesi ile olasıdır. Dolayısıyla, yoksulluğun her türlü olumsuzlukları beslediği düşünüldüğünde, Ülkemizin ulusal kaynaklarına yönelmesi, yeraltı zenginliklerinin belirlenmesi için daha fazla kaynak ayrılması ve çevre dostu madencilik uygulamalarının desteklenmesi; ulusal kalkınmamız için temel gerekliliktir.

Tüm mühendislik uygulamaları gibi madencilik de doğal olanın dönüştürülmesi, uygarlığın devamı için doğanın insan ve teknoloji gücü ile değiştirilmesi sürecidir. Yani, diğer mühendislik uygulamaları gibi madencilik de belirli oranda çevreye zarar verebilir. Bununla birlikte yeraltı kaynaklarının hayatın her aşamasında kullanıldığı dikkate alındığında, madencilik faaliyetleri olmaksızın insanoğlunun varlığını sürdürülebilmesinin olası olmadığı da bir gerçektir. Ayrıca birçok mühendislik uygulaması ile karşılaştırıldığında madenciliğin doğaya verdiği zararın daha az olduğu ve önemli bir kısmının madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması ile giderilebilecek nitelikte olduğu görülebilecektir. Doğaya verilen zararın azaltılması; yöre halkıyla barışık çevre dostu bilimsel madencilik uygulamaları ile mümkündür. Sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak, çevre ile uyumlu madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi şarttır. Bu bağlamda; kamu yararı ekseninde ulusal kalkınmanın sağlanması ve yöre halkıyla barışık çevreye duyarlı yapılabilmesi için "ya madencilik ya çevre" dayatmasından kaçınılarak bilimsel madencilik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi sağlanmalıdır.

ISME2017 Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu kapsamında çevre dostu madencilik yöntem ve uygulamaları, atık yönetimi, atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması ve/veya bertarafı ve hukuki süreçle ilgili bildiriler sunulmuş ve tartışılmıştır. ISME2017 kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:

- 2015 küresel kalkınma hedeflerinde belirtilen yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlamak için yeraltı kaynaklarının çıkarılması ve kullanılması gerekir.
 
- Gelecek kuşakların ihtiyaçları ve çevresel kaygılar dikkate alınarak, yeraltı kaynaklarının yüksek verimle değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde madencilik faaliyetleri sürdürülmelidir.

- Sunulan bildiriler ve sektör temsilcilerinin sunumlara ilgisi, çevre dostu madencilik konusunda ülkemizde yeterli ilgi ve bilgi birikiminin olduğunu ve endüstriyel boyutta uygulandığını göstermiştir.

- Atık üretim oranının azaltılması, atığın farklı amaçlarla kullanımı ile tekrar ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilemeyecek olan kısmın zararsız hale getirilmesi konularının desteklenmesi ile çevre dostu madencilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için çaba harcanmalıdır.

- Madencilik, yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması ile ülke refah düzeyinin artırılması olmakla birlikte, çevre dostu madencilik; yöre halkına rağmen değil, onların kaygılarını giderdikten sonra uygulamalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
29 Eylül 2017, Bodrum

Okunma Sayısı: 562