TMMOB Maden Mühendisleri Odası

7 ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

7 ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2019) 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında MINEX Fuarı ile koordineli olarak İzmir’de gerçekleştirilmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın önemli kongrelerinden biri olan bu etkinlik kapsamında, maden işletme, cevher zenginleştirme, mermer ve altyapı işlerinde kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular konunun uzmanları tarafından sunulup tartışılmıştır.
 
Kongre’nin ilk gününde “Ülke Ekonomisi ve Madencilik” başlığı altında bir panel ve “Geçmişten Geleceğe Türkiye Madenciliği” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Kongreye madencilik ve bununla ilgili sektörlerin temsilcilerinden oluşan 205 delege katılım sağlamıştır. Kongre kapsamında 2’si çağrılı konuşmacı ve 10 tanesi yurtdışından olmak üzere 43 adet bildiri sunulmuştur. Çağrılı bildiriler dışında, 43 adet bildiri kongre kitabında yer almıştır.

Kongre kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından birlikte düzenlenen “8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri” Fuarına 250 yurtdışı ve 95 yurtiçi olmak üzere toplam 345 firma katılım sağlamıştır. Fuar kapsamında madencilik ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina ekipmanları ile ilgili ürünler sergilenmiştir.

Madenler, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli yenilenemez doğal kaynaklarındandır. Madencilik; başta üretim verimliliğini dikkate alarak katma değer yaratacak ürünlere dönüştürecek şekilde, negatif çevresel etkileri de göz önüne alınarak kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmekte, bu politikaların kamu yararına düzenlenmesi için öneriler sunmakta ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz madencilik potansiyeli oldukça zengin olmasına karşın, maden üretimi ve işlenmesinde kullanılan alet, makina ve donanımların büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Makina ve donanım ithaline oldukça yüksek meblağlar ödenmesine karşın, ithal edilen makina ve donanımlarından istenen verimin alınamadığı durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Hem üretici hem de ülke açısından gereksiz maddi kayıplara yol açan bu gibi durumların aşılması, ülke ekonomisi açısından da oldukça önemli hususlardan biridir. Bu bağlamda, “Bilinçli Tüketim-Yerli Üretim” sloganı ile gerçekleştirilen 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2019); ulusal ve uluslararası düzeyde üretici, tüketici ve akademik çevreleri bir araya getirerek maden makina ve donanımları konusunda dünyadaki gelişmeleri tartışmak, bilinçli makina ve donanım seçimine yardımcı olmak ve yerli teknoloji üretimi ve gelişimini desteklemek adına yararlı bir platform oluşturmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, kurulduğu günden günümüze kadar mesleki uzmanlık alanlarında düzenli olarak bilimsel ve teknik kongreler, sempozyumlar, yayınlar, çalıştaylar ve paneller düzenlemektedir. Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlerle, ülkemiz madenciliğindeki sorunların çözülmesi, bilim ve tekniğin ışığında ülke madenciliğinin gelişmesi, ortak görüş oluşturulmasına önemli katkılar koymuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; bilimi reddeden ve ülke kaynaklarımızı emperyalizmin yerli ve yabancı işbirlikçilerine peşkeş çeken politikaların daima karşısında olacak ve ülkemiz madenciliğinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmayı sürdürecektir.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
23 Aralık 2019, İzmir

Okunma Sayısı: 284