TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANKARA` DA 11 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE DAİMİ NEZARETÇİLİK VE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR

ANKARA` DA 11 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE DAİMİ NEZARETÇİLİK VE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR

Odamızca; Ankara‘ da 11 Şubat 2017 tarihinde atanacak/atanmış olan Daimi Nezaretçileri yeni Yönetmelik çıkarılıncaya kadar mevcut Yönetmeliğe atıfta bulunulan görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmek amacıyla eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca Yetkilendirilmiş Tüze Kişilikler ile ilgili de ön bilgilendirme yapılmıştır.

Okunma Sayısı: 399
Fotoğraf Galerisi