TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANKARA` DA 22 - 25 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR

ANKARA` DA 22 - 25 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR

65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI 22 - 25 KASIM 2018 TARİHLERİNDE ODA MERKEZİNDE DÜZENLENDİ 

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 2018 yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına ilişkin 9 Mart 2018 tarihli duyurusunda Başkanlıklarına gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29.11.2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ve ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir. 

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni alt uzmanlık alanları da oluşturulmuştur. Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar başlıklı Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için "Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak" koşullarına yer verilmiştir.

Odamızın  Sürekli Eğitim Merkezi Temel Bilirkişilik eğitimini alanların İş Mahkemesinde bilirkişilik yapabilmesi için  Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifika Alt Uzmanlık Program Eğitimini düzenlemiştir.

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 183
Yayın Tarihi: 27.11.2018
Fotoğraf Galerisi