TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASINA VE KAMUOYUNA SORUYORUZ !

BASINA  VE KAMUOYUNA SORUYORUZ !

BASINA ve KAMUOYUNA

SORUYORUZ !!!!!

BU KİN BU NEFRET NİYE…

59 yıldır odamızca kullanılan Zonguldak Şube Binamızın kamu yararı gözetilmeden TTK’dan alınarak tahakkuk etmemiş vergi borcu karşılığında Hazine’ye, oradan da sözüm ona ‘Millet Kıraathanesi’ yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devri bizlerce TMMOB’ye ve Odamız’a yapılmış bir saldırı olarak görülmektedir. Kullanılan yöntemin tamamen yasaların arkasından dolanmak olduğu ve Odamız’a karşı hülle yönteminin uygulandığını göstermesi açısından ibret vericidir. Bu kapsamda Maden Mühendisleri Odası’na Valilik’in istemi ile tahliye davası açılmış ve davanın hukuksuzluğu mahkemece teyit edilerek, tahliye davası Odamız lehine sonuçlanmıştır. Ancak Zonguldak Valiliği binanın tahliyesine ret kararını beğenmemiş olacak ki, bu defada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü üzerinden yeni bir tahliye davası açtırmıştır.

 44 yıldan bu yana kömür kongrelerinin mutfağı olarak çalışmalara ev sahipliği yapan, pek çok bilimsel rapor ve araştırmayı madencilik sektörünün hizmetine sunan Odamız, aynı zamanda kentin kültürel yaşamının bir bileşeni olarak faaliyetlerde bulunmuş, katkı koymuş, şehrin sosyal yaşamının şekillenmesinde rol almış ve bu kimliği ile öne çıkmıştır. Dünya Madenciler Günününü; sanat camiası, spor camiası, öğrenciler ve Zonguldak halkının katılımı ile yaptığı etkinlikler vasıtasıyla bir şölene çevirmiş ve bu konuda halkımızın taktirini kazanmıştır. Odamız kullandığı binanın salonunu diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel etkinliklerine açması yanında, şehrimize de pek çok sanatçıyı, gazeteciyi, kültür adamlarını konuk etmiş; söyleşi, kitap imza günleri, panel vb. etkinliklerle kentin tanıtımına önemli katkılar koymuştur.

Zonguldak ve madencilik için bu kadar önemli çalışmalara imza atmış ve katkı koymuş TMMOB Maden Mühendisleri Oda’sı öyle anlaşılıyor ki birilerini rahatsız etmiş olacak ki dolaylı ve dolaysız saldırıların hedefi haline gelmiştir.

İlimizin Mülk-i idare amiri Sayın Vali Mustafa TUTULMAZ’ın Maden Mühendisleri Odası binasının tahliye edilmesi için ısrarı anlaşılır gibi değildir. Daha önceki bir görüşmemizde, “bu bir hukuki süreçtir, hukuka uyarız”  diyen sayın Vali ne oldu da yeni bir dava açtırma gereğini duydu? Öyle anlaşılıyor ki olay, hukuki olmaktan çıkartılıp siyasallaştırılmıştır.

Son zamanda Odamız özellikle AKP il, ilçe yöneticileri ve milletvekillerince yer ve zaman mevhumu önemsenmeden her platformda saldırıya maruz kalmıştır. TBMM Amasra Araştırma Komisyonu toplantısında bile, hiç yeri ve gündemi olmaması gerekirken, bilgi vermek için bulunduğumuz ortamda Zonguldak AKP Milletvekili Sayın Hamdi UÇAR saldırılarına devam etmiş ve cevap verilmesine fırsat vermeden toplantıyı terk etmiştir. Aynı şekilde davete icabet nezakettir düşüncesi ile AKP İl Yönetimince davet edildiğimiz ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonu adı altında Zonguldak’la ilgili herhangi bir konu üzerinde durulmayan ve kendi deyimleri ile “Şehir Buluşmaları” toplantısında da yaptığımız bir eleştiriye karşı, muhatabımız Sayın Milletvekilleri olmasına rağmen AKP İl Başkanı’nın Odamız binası hakkında demagojik sözlerine maruz kaldık.

Kendileri gibi düşünmeyenleri yok sayan bu anlayışın, sözüm ona “Şehir Buluşmasından” anladıkları toplumu kendilerinden olan ve olmayan diye ayrıştırmak ve ötekileştirmek olduğu açıktır. Dolayısıyla Odamız ve TMMOB camiası; sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, halkımızın da katılımı ve desteği ile, bu anlayışa karşı mücadele etmeye devam edecektir

Kamuoyunun düşünceleri, talepleri bizler için anlamlı ve değerlidir. Bu nedenle bu talepler yetkililer tarafından dikkate alınmalıdır. Talebimiz bu haksız ve usulsüz girişimden bir an önce vazgeçilmesidir.

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

ZONGULDAK ŞUBESİ

47.DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

Okunma Sayısı: 55
Yayın Tarihi: 30.03.2023