TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BİLİRKİŞİLİKKAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

BİLİRKİŞİLİKKAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

Bilindiği üzere; Üyelerimizin Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapabilmeleri için "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendislerin Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usül ve Esasları" gereği, Odamızda eğitime katılarak belge almaya hak kazanmaları gerekmektedir.

Bu amaçla, bilirkişilik eğitim programı 13-15 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara‘da Oda merkezinde düzenlenecektir.

Mevzuat gereği eğitime katılarak bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim Ücreti : 200 TL. dir.

 

Kayıt için;

Eğitim ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "Ankara - Bilirkişilik / Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi - Ad ve Soyad" yazılarak aşağıdaki Odamız SEM - Faks numarasına fakslanması gerekmektedir.

 

Ücret Ödeme:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi Ankara / TR320006400000142130890921 No lu banka hesabı veya Maden Mühendisleri Odası Ankara (Genel Merkez) ile Adana, İstanbul, İzmir ve Zonguldak Şubelerine yapılabilir.

Kayıt İletişim:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sürekli Eğitim Merkezi

Selanik Cad. No:19/6 06650 Kızılay Ankara

Tel: 0-312-425 10 80 / 122

SEM Faks: 0-312-419 76 80

E-posta: sem@maden.org.tr

Okunma Sayısı: 640