TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BURSA DA DAİMİ NEZARETÇİLİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

BURSA DA DAİMİ NEZARETÇİLİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ YAPILACAKTIR
        TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA İL TEMSİLCİLİĞİMİZCE

        DAİMİ NEZARETÇİLİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR.


Bilindiği üzere 18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu ile Teknik Nezaretçi uygulaması kaldırılmış, yalnızca daha önce var olan Daimi Nezaretçi uygulaması devam ettirilmiştir.

İlgili Kanun ile daha önce atanmış olan Teknik Nezaretçilerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle görevlerine devam etmeleri, bu sürede yalnızca daimi nezaretçi ataması yapılması ve bir yılın sonunda sadece daimi nezaretçilerin görev yapmaları öngörülmüştür.

Yine Kanunda Daimi Nezaretçilerin; nasıl atacağının, görev yetki ve sorumluluklarının neler olacağının, eğitimlerinin nasıl yapılacağının, görevlerinin nasıl sona ereceğinin çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Ancak geçen süre içerisinde bu konu ile ilgili Yönetmelik çıkarılamamış olup, süreç Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan  "GENELGE" ile sürdürülmektedir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan "GENELGE"de atanmış olan Daimi Nezaretçilerin görevlerini yürütmeleri ile ilgili olarak mevcut 5995 Sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine atıflarda bulunulmuştur.
Bu bağlamda Odamızca; atanacak/atanmış olan Daimi Nezaretçileri yeni Yönetmelik çıkarılıncaya kadar mevcut Yönetmeliğe atıfta bulunulan görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmek amacıyla  eğitim programı düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ: 15 Temmuz 2016

BAŞLAMA SAATİ: 09:30

EĞİTİM YERİ: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ (BAOB)
ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 MERKEZ/BURSA


EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

EĞİTİM ÜCRETİ: 30 TL.

KATILIM KOŞULLARI: Oda üyesi olmak, üye aidat borcu bulunmamak, eğitim ücretini yatırmış olmak (Eğitim ücreti; aşağıda yer alan Odamız hesap numarasına yatırıldıktan sonra alınacak dekonta ad, soyad, telefon ve sicil numarası yazılarak altta yer alan Odamız faks ya da e posta adresine iletilmesi gerekmektedir. )

BANKA HESAP BİLGİLERİ :
HESAP SAHİBİ: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ŞUBE KODU: 4213

ŞUBE ADI: MEŞRUTİYET ŞUBESİ
HESAP NO: 0890921
IBANNO: TR32 0006 4000 0014 21308909 21

Kayıt İletişim:
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ
Kadir Atlıhan ÖGE
Tel: 0-224 451 50 57
Gsm: 0-533 337 68 48
E-posta:atlihanoge@gmail.com
Okunma Sayısı: 463