TMMOB Maden Mühendisleri Odası

EVRENSEL | MMO yeni dönem görev dağılımı belli oldu: Sömürge madenciliğine karşı duruş sergilemeye devam edeceğiz

EVRENSEL | MMO yeni dönem görev dağılımı belli oldu: Sömürge madenciliğine karşı duruş sergilemeye devam edeceğiz
EVRENSEL | MMO yeni dönem görev dağılımı belli oldu: Sömürge madenciliğine karşı duruş sergilemeye devam edeceğiz

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanlığına yeniden Ayhan Yüksel seçildi. Genel kurulun sonuç bildirgesinde “Sömürge madenciliğine karşı duruş sergilemeye devam edeceğiz” denildi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 49.Dönem Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu. Maden Mühendisleri Odası Başkanlığına yeniden Ayhan Yüksel seçildi. Yönetim kurulu üyeleri tarafından genel kurulun yayımlanan sonuç bildirgesinde, kamu yararının öncelikli olarak göz önünde bulunduran bir madencilik anlayışını savunulacağı ifade edilerek, “Sömürge madenciliğine karşı duruşunu sergilemeye devam edecektir. Ülkemizde, sömürge madenciliği olarak tanımlanan ve doğal kaynakların bulunduğu ülkenin olanaklarıyla, ucuz işgücü kullanılarak üretilen hammaddelerin ülke dışına çıkarıldığı, geride konsantre atıklar, kimyasallarla kirletilmiş su ve verimsizleştirilmiş topraklarla, ağaçları kesilmiş ormanların bırakıldığı madencilik süreçlerinin de karşısında duracaktır” denildi.

49.Dönem Olağan Genel Kurulunu toplayan TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılan bildirgede, genel kurulun dünya ve ülke gündemine ilişkin gelişmelerinin değerlendirildiği görüş ve önerilerin kamuoyu ile paylaşılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bildirgede, “Toplumun bütün ilerici kesimleriyle dayanışma ve işbirliği içinde; demokrasi, özgürlük, barış, bir arada yaşam, evrensel hukuk ve insanlık onuru için mücadeleyi sürdürecektir. Özgür, bağımsız ve barış içinde demokratik bir Türkiye mücadelesini sürdürecek, içeride ve dışarıda barışı talep edecektir. Güvenlikçi politikalar yerine eşit ve özgür olarak bir arada yaşama koşullarının oluşturulması gereğini savunacaktır. Üreten, sanayileşen, istihdam yaratan, emekçilerin ve kamunun çıkarlarını gözeten bir düzen için mücadele edecektir. Evrensel hukuku, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı talep etmeye devam edecektir. Toplumsal gerekliliklere ve evrensel hukuka uygun, herkesin ücretsiz bir şekilde erişebileceği, bilimsel, laik eğitim sistemini savunacaktır. Şiddete, kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarı, tecavüzleri ve çocuklara yönelik her türlü sapkınlık ile her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret söylemine karşı duracaktır” denildi.

“SÖMÜRGE MADENCİLİĞİNE KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kamu yararının öncelikli olarak göz önünde bulunduran bir madencilik anlayışını savunulacağı ifade edilen bildirgede, “Sömürge madenciliğine karşı duruşunu sergilemeye devam edecektir. Ülkemizde, sömürge madenciliği olarak tanımlanan ve doğal kaynakların bulunduğu ülkenin olanaklarıyla, ucuz işgücü kullanılarak üretilen hammaddelerin ülke dışına çıkarıldığı, geride konsantre atıklar, kimyasallarla kirletilmiş su ve verimsizleştirilmiş topraklarla, ağaçları kesilmiş ormanların bırakıldığı madencilik süreçlerinin de karşısında duracaktır. Ekonomik kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımının düzeltilmesini hedefleyen, fayda ve maliyetin topluma adil bir şekilde dağıtıldığı bir madencilikten yana olacaktır. Başta maden mühendisleri olmak üzere tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma ortamı sağlanması mücadelesine devam edecektir. Kaynakların, gelecek nesillerin mahrumiyetine yol açmayacak şekilde tüketildiği, ülke sanayi sektörlerini hedefleyen, yurt dışına satılarak döviz elde etmeyi değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamayı hedefleyen bir madencilik için mücadele edecektir. Madenler halkındır anlayışıyla, doğal kaynakların verimli kullanımının temin edildiği, her aşamasında en yüksek iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlandığı bir madenciliği savunacaktır” denildi.

Bildirgede, “Kamu kurumlarının yönetim kadrolarının; bilimi rehber edinmiş, kamucu politikaları benimseyen, adalete ve hukukun üstünlüğüne inanan, liyakat sahibi kişilerce oluşturulmasının ve kamu kurumlarında yaşanan mühendis ve işçi açıklarının en kısa sürede giderilmesinin takipçisi olmaya devam edecektir. Madencilik alanında bilim ve teknolojinin gelişmesi için eğitim, dergi, bülten, kongre, sempozyum faaliyetlerine devam edecektir.İş sağlığı ve güvenliği açısından çok tehlikeli sınıfta yer alan maden işletmelerinde çalışan maden mühendislerinin ve maden emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının üst seviyelere getirilmesi çalışmalarına devam edecektir. Maden kazalarının önlenmesine yönelik olarak büyük önem taşıyan denetim faaliyet ve standartlarının yeniden yapılandırılarak titizlikle uygulanmasının öncüsü olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Maden Mühendisleri Odası, Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı.Buna göre;Ayhan Yüksel Başkan, Bülent Yüksel 2. Başkan, Veyis Sır Yazman, Mehmet Zaman Sayman; üyeler ise Pelin Kertmen, Alper Entok, Fatih Tütüncü seçildi.

KAYNAKOkunma Sayısı: 88
Yayın Tarihi: 05.03.2024