TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İş Kazalarına Karşı Acil Eylem ...

İş Kazalarına Karşı Acil Eylem ...

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile birlikte en kısa zamanda masaya yatırılması ve çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, özgün koşulları nedeniyle dünyanın en zor ve son derece ağır çalışma şartlarının olduğu madencilik sektöründe iş kazaları önlenemediği ifade edildi.

Maden ocaklarında son 5 yılda 500 civarında maden emekçisi yaşamını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 21 Eylül 2008 tarihinde de bir maden ocağında patlayıcı madde kullanımı esnasında meydana gelen iş kazasında, 17 yaşında bir çalışanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sermayenin gerekli olan iş güvenliği önlemlerini almak, işin özelliklerine uygun çalışma ortamı yaratmak yerine, daha fazla kâr  uğruna çalışma koşullarını zorladığı iddia edilen açıklamada, ""kar hırsının öne çıktığı, denetimlerin yeterince yapılmadığı, eğitimin önemsenmediği, teknolojinin kullanılmadığı bir ortamda kazaları önlemek mümkün değildir"" denildi.

İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekirken, çalışmaları devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı incelendiğinde denetimin özelleştirildiği ve ticarileştirildiği, iş güvenliği mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmadığı, meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığının görüldüğü iddia edildi. Kazaların oluşmasına neden olan etkenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile birlikte en kısa zamanda masaya yatırılması ve çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ""Ulusal ölçekte oluşturulacak bu yapının, kazaların önlenmesi için gerekli risk haritalarını çıkarması, gerekli planlamaları ve eğitimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek sahanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlemesi ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapması gerekmektedir.

Tüm maden işletmelerinde maden üretimi, mutlaka en az bir maden mühendisi nezaretinde yapılmalıdır. İşyerinde daimi olarak maden mühendisi bulundurmayan işletmelere üretim izni verilmemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetim elemanı olarak yararlanacağı maden mühendisi kadrolarını çoğaltarak denetimlerini artırmalıdır.""   

‘NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM EDİLMELİ‘

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının madencilikten sorumlu birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, yasayla, ""madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme"" görevi de verildiği hatırlatılan açıklamada, bu kuruluşun, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden yapılandırılarak, iş güvenliğiyle ilgili denetim birimini oluşturması, personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bakımından geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Maden Mühendisleri Odasının görevi ve yasal hakkı olan mesleki denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamasının da sorunların çözümünü zorlaştırdığı savunulan açıklamada, bu çerçevede gereken yasal düzenlemeler zaman geçirilmeden yapılması gerektiği kaydedildi.

Maden Kanunu"nda değişiklik yapılarak, bazı madenlerin denetiminin özel idarelere devri düşünüldüğüne işaret edilen açıklamada, ""özel idarelerde yeterli ve deneyimli maden mühendisi ve teknik kadro bulunmazken bu tür bir değişikliğin iş kazalarını artırmasından ciddi kaygı duyulmaktadır. Bu nedenle, tüm özel idarelerde madencilik şubesi oluşturularak nitelikli teknik elemanların istihdam edilmesi önem arz etmektedir"" denildi.

Okunma Sayısı: 1709
Yayın Tarihi: 28.09.2008