TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İŞ KAZASI MI? İŞ CİNAYETİ Mİ?

İŞ KAZASI MI? İŞ CİNAYETİ Mİ?

İŞ KAZASI MI ? İŞ CİNAYETİ Mİ?

17 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk İşletme Müessesesi yeraltı kömür ocağında meydana gelen iş kazası sonucu bir maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Kaza sonucu hayatını kaybeden maden emekçisinin ailesine, yakınlarına, tüm madencilik camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Zonguldak’ ta yapılan yeraltı kömür madenciliği; doğası gereği özellik arz eden, tümü birbirine bağlı olan ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyebilecek riskleri içeren, bu riskleri en aza indirebilmek için bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli işkolları arasındadır. Bu bakımdan Zonguldak kömür havzasındaki yeraltı kömür ocaklarında meydana gelen kazaların daha yakından incelenip değerlendirilmesi gerekli olup; oluşan kazaların nitelendirilmesinde (iş kazası, iş cinayeti gibi); bu işlerde bilgili, deneyimli ve uzman kişilerin görüşüne yer verilmelidir.

Kaza sonrası, özellikle ulusal basının bir kısmında kazanın nitelendirilmesinde; araştırma yapılmadan, incelenmeden iş cinayeti ile eşleştirilmiş olup, bu eşleştirme madencilik çevrelerinde tepkilere neden olmuştur. Kazanın oluş şeklini araştırmadan, nedenlerini incelemeden ve bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuş, kaza sonrası senaryolar üretilip, iş kazası denilecek olaya kısa yoldan iş cinayeti yaftası vurulmuştur. Bazen bir olayın önemini ortaya koymak veya belirli bir hedef kitlenin dikkatini güçlü bir şekilde çekmek için “cinayet, cinayet gibi” tanımlama yapmak kolaycılıktan başka bir şey değildir.

İş hayatında ve özellikle madencilik alanında iş cinayeti diyebileceğimiz ve/veya dediğimiz olaylar olduğu gibi, oluş şekline göre iş kazası diyebileceğimiz ve/veya dediğimiz olaylarda maalesef olabilmektedir. İş hayatında bir çalışanın, çalışırken ölmesi kadar vahim bir durum olamaz. Böylesi bir duruma duyarsız kalınması mümkün değildir.

Ancak olay incelendiğinde; iş kazası olarak nitelendirilmesi gereken kazanın, iş cinayeti olarak topluma sunulması, bu işe gönül vermiş, meslekleri gereği çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması için çaba harcayan, işyerinin ve çalışanların 24 saat sorumluluğunu taşıyan bu uğurda canlarını ortaya koyan maden mühendislerini ve tüm teknik elemanları yaralamıştır.

Ayrıca iş hayatında; iş sağlığı ve iş güvenliği ile yaşamda insanın refahı ve mutluluğundan ödün veren anlayışları toptan reddeden, hayata dair bakışının emek cephesinden yana olduğunu gururla söyleyen, insana ve insan emeğine değer veren politikaları temel ilke olarak hayata geçiren ve politikalarını bu temel üzerine inşa eden Maden Mühendisleri’ nin suçluymuş gibi gösterilmesi tarafımızca kabul edilemez.

Meslektaşlarımız çalışma yerlerinde insanı önceleyen bir anlayışla; iş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacının çalışanı korumak olduğunu, çalışanın sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenip, önlem alınması gerektiğini iyi bilirler.

O yüzdendir ki, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi olarak BİZLER; ülkemiz işyerlerinde yaşanan kazaların hangisinin iş kazası hangisinin iş cinayeti olduğunu çok iyi tahlil edebilen bir meslek disipliniyiz. Bu bağlamda, bazı çevrelerin Armutçuk’ ta medyana gelen iş kazasının, iş cinayeti gibi gösterilmesi çabası içinde olmalarını üzüntüyle karşıladığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

 

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

ZONGULDAK ŞUBESİ

46.DÖNEM YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 959
Yayın Tarihi: 22.07.2020