TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İSTANBUL’DA BİLİRKİŞİLİKKAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

İSTANBUL’DA BİLİRKİŞİLİKKAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

Bilindiği üzere; Üyelerimizin gerek Kamulaştırma Davalarında, gerek Hukuk Mahkemeleri‘nde  bilirkişilik yapabilmeleri için "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendislerin Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usül ve Esasları" ile 8 Nisan 2012 Tarih ve 28258 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak, elektronik ortamda yapılması öngörülen, fakat henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan  (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘na göre) Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik‘ler gereği, Odamızda eğitime katılarak belge almaya hak kazanmaları gerekmektedir. Ceza Mahkemeleri‘nde yapılacak Bilirkişiliklerde de ilgili yönetmelik gereği zorunlu olmasa da Yetki Belgesi, bilirkişi olarak seçilebilmede  tercih nedeni olmayı sağlamaktadır. 

Bu amaçla, bilirkişilik eğitim programı 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul‘da Şube merkezinde düzenlenecektir.

*Mevzuat gereği eğitime katılarak bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

*22 Ekim 2013 tarihine kadar eğitim ücretinin ödenerek dekontunuzun aşağıda belirtilen SEM faks veya eposta ile Odamıza iletilmesi gerekmektedir.

*Başvuru sayısı 25 kişiyle sınırlıdır. Yeterli katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır..

Eğitim Ücreti: 200 TL. dir.

Eğitim Yeri: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 Kat:8 Daire:31 Mecidiyeköy - İSTANBUL

Tel: 0212 3567410

Kayıt için;

Eğitim ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve dekontun üzerine "İstanbul - Bilirkişilik / Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi - Ad ve Soyad" yazılarak aşağıdaki Odamız SEM - Faks numarasına fakslanması gerekmektedir.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ :

HESAP SAHİBİ: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

ŞUBE KODU: 4213

ŞUBE ADI: MEŞRUTİYET ŞUBESİ

HESAP NO: 0890921

IBANNO: TR32 0006 4000 0014 21308909 21

 

Kayıt İletişim:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sürekli Eğitim Merkezi

Selanik Cad. No:19/6 06650 Kızılay Ankara

Tel: 0-312-425 10 80 / 122

SEM Faks: 0-312-419 76 80

E-posta: sem@maden.org.tr

Okunma Sayısı: 800