TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi 9. Genel Kurul ve Seçimleri Gerçekleştirildi.

İstanbul Şubesi 9. Genel Kurul ve Seçimleri Gerçekleştirildi.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nin 9. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 21-22 Ocak 2012 tarihlerinde Şube merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul ve seçimlere katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Genel Kurul 21.01.2012 tarihinde saat 10:00‘da Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayfun Mater tarafından açıldı. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanı: Murat Turan  Başkan Yrd.: Nahit Yılmaz Yazman: Emre Aksoy‘dan oluşan Divan, saygı duruşunu takiben gündeme geçti.

Gündemin oylamaya sunulmasından sonra, açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. A. Ekrem Yüce, Ankara Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Torun ve üyemiz Sn.Murat Turan söz aldılar.

8. Dönem (2010-2012) Şube Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. A. Ekrem Yüce tarafından sunuldu. Yönetim Kurulu komisyon üyeleri Bülent Şentürk, Selim Akyıldız, Nedret Durukan ve Hürriyet Demirhan komisyon çalışmaları hakkında bilgi aktarıldılar.

8. Dönem Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Şube Faaliyet Raporu oybirliği ile aklandı.

9. Dönem (2012-2014) Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek aday önerileri soruldu. Genel Kurul üyelerinden imza bir önerge ile aşağıda adları yazılı üyelerin aday oldukları önerildi. Divanca soruldu. Başkaca aday olmadığı görüldü.

Asil üyeler:
Nedret Durukan
Bülent Şentürk
Mesut Erkan
Süleyman Kurt
Hürriyet Demirhan
Burhan Erdim
Baran Eroğlu

Yedek üyeler:
Mehbup Turan
Selim Akyıldız
Selçuk Şimşek
Erdinç Selimoğlu
N. Alpin Mütevellioğlu
C.  Hüsnü Ünal
Mehmet Uygur

Merkez Genel Kurul asil ve yedek delege adayları belirlendi. Mesleki sorunların tartışılması, dilek ve öneriler ile ilgili gündem maddesinde söz alan katılımcılar Işık Özpeker, Suna Atak, Çetin Uygur, Ahmet Tanka, Ali Şükrü Beşir, Zeynel Ergin, Bülent Şentürk, Betül Fırat, Mehmet Torun,  A.Ekrem Yüce olmuştur. Konuşmalarda;
 Genç üyelerin yönetim kurullarına katılımının arttırılması için fikirler üretilmesi
 Teknik Nezaretçilik ücretlerinin ödenmesinde karşılaşılan güçlükler,
 İstanbul Şube üye tabanına ulaşılarak Oda-Üye ilişkilerinin artırılması ve Şube çalışmalarında üyelerin etkin görev almasının sağlanması
 Maden Mühendisliği Eğitiminde staj olanaklarının artırılması
 Madencilikte kamu yararı kavramının tartışılması ve farklı açılardan görüşülmesi
 İş kazası sonra neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verilmesi konuları dile getirildi.


Genel Kurul öngörülen gündem çerçevesinde tamamlanarak başkaca görüş ve öneriler kalmadığı için Divan tarafından saat 14.30‘da sona erdirilmiştir.

 

Okunma Sayısı: 1670
Yayın Tarihi: 23.01.2012
Fotoğraf Galerisi