TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir Akademik Meslek Odaları Platformu Tarafından Torba Yasa`nın Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamına İlişkin Getirdiği Değişiklikler Semineri yapılacaktır.

Torba Yasa`nın (6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamına İlişkin Getirdiği Değişiklikler konusunda İMOP bilgilendirme semineri yapılacaktır. Tüm üyelerimiz bu seminere davetlidir.

Konu: 6111 Sayılı Yasa‘nın (Torba Yasa) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamına İlişkin Getirdiği Değişiklikler

Konuşmacılar:

Hüseyin ÇAĞLAR - SGK İzmir İl Müdürlüğü Eğitim Merkezi Şefi

Kadri KABAK -   T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Başkanlığı İzmir Grup Başkanlığı

Tarih:  27 Nisan 2011

Saat:   19.00 - 21.00

Yer:    MMO Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu

Okunma Sayısı: 1295
Yayın Tarihi: 19.04.2011