TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir`de Teknik Nezaretçi Yenileme 1.Grup Eğitimi Yapıldı

İzmir`de Teknik Nezaretçi Yenileme 1.Grup Eğitimi Yapıldı

30 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen eğitim; Maden Kanununda Maden Mühendisi, İş Kanunu ve İSG sorumlulukları, Çevre Mevzuatı ve Madencilik, konu başlıkları altında verilmiştir. Eğitimde aşağıdaki konularla ilgili üyelerimizin talepleri soru cevap bölümlerinde gündeme gelmiştir.

1. Azil durumlarında üyelerimizin mağduriyeti, [görevden almaların üçlü sistem ile (MİGEM, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İşveren) yapılması.]

2. İstifa durumlarında üyelerimizin o yıl için üç ocak ile cezalandırılması

3. Maden sahalarında sayı tespitinde tesislerin çıkarılmış olması

4. Teknik Nezaretçilerin teknik sorumluluğun dışında iş güvenliği ve işçi sağlığından da sorumlu olup bir kaza durumunda büyük cezalar ile karşı karşıya kalması

5. İşletmelerde işletme dersi bile almadan ve gerekli alt yapı oluşmadan teknik elemanlarında yer alması

6.Teknik Nezaretçi ücretlerinin bir fonda toplanarak teknik nezaretçilerin bağımsız hareket edebilmesi

7. İSG Uzmanlığında madencilik faaliyetlerinde bulunan üyelerimizin çalışmalarının dikkate alınmaması.

8.Daimi nezaretçilik konusunda yeteri kadar açıklık olmaması.  

Okunma Sayısı: 1580
Yayın Tarihi: 01.02.2011