TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir ve Aydın`da Teknik Nezaretçi Sertifika Yenileme Eğitimleri Gerçekleştirildi

İzmir ve Aydın`da Teknik Nezaretçi Sertifika Yenileme Eğitimleri Gerçekleştirildi

Teknik Nezaretçilik Sertifikalarını 5 yıl ve daha önce almış meslektaşlarımızın mesleki bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitimler, 31.03.2012 tarihinde İzmir‘de ve 07.04.2012 tarihinde Aydın‘da düzenlenmiştir. Toplamda 110 meslektaşımıza; Maden kanunda Maden Mühendisinin yeri ve sorumlulukları, Çevre Mevzuatı ve Madencilik, İş Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sorumluluklar konularını içeren güncel bilgiler aktarılmıştır.

Okunma Sayısı: 918