TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAP FİYAT LİSTESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KİTAP FİYAT LİSTESİ

Adı Yazarı Yılı, Basım Yeri Fiyatı (Üye) Fiyatı (Diğer)
ODA YAYINLARI        
2000 li Yıllara Doğru Linyit Sempozyumu     KY K.Y.
21.Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği   1996 Sivas K.Y. K.Y.
Altın Politikaları Sempozyumu     ₺160,00 ₺200,00
Anılarım Madencilikte 60 Yıl Mustafa ALTUNDAĞ (Kaboğlu)   ₺60,00 ₺75,00
Balkan Madencilik Kongresi - 3     K.Y. K.Y.
Birinci Bilimsel ve Teknik Sondaj Kongresi     K.Y. K.Y.
Bor Çalıştayı Ü.Ragıp ÜNCÜ, İ.Fatih ÖZKAN 2014, Ankara K.Y. K.Y.
Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevreye Etkileri Önlemleri     K.Y. K.Y.
Çözümlü Madencilik Problemleri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU 1994 K.Y. K.Y.
Çözümlü Problemlerle Tünel/Galerilerin-Sismik Analizi Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU, Dr.A.Osman YILMAZ   ₺120,00 ₺150,00
Delme Patlatma Eğitimi Semineri   Mayıs 2006, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 1   1993, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 2   1996, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 3   1998, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 4   2000, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 5   2007, Ankara K.Y. K.Y.
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 6   2010, Ankara ₺140,00 ₺175,00
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 7   2013, Eskişehir ₺140,00 ₺175,00
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 8   2015 İSTANBUL ₺140,00 ₺175,00
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 9   2017 ₺140,00 ₺175,00
Delme ve Patlatma Sempozyumu - 10     ₺140,00 ₺175,00
Doğal Taş (Mermer) Maden İşletmeciliği ve İşletme Teknolojileri Prof.Dr.Seyfi KULAKSIZ 2012 ₺280,00 ₺350,00
Doğal Taş (Mermer) Maden İşletmeciliği ve İşletme Teknolojileri Prof.Dr.Seyfi KULAKSIZ   ₺320,00 ₺400,00
Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirlmesi Semp. Bildiriler Kitabı     K.Y. K.Y.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semp. Bildiriler Kitabı     K.Y. K.Y.
Elmaslı Sondaj Tekniği El Kitabı Y.ÖZBAYOĞLU 1983 ₺140,00 ₺175,00
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 1   1996 K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 1 (2.Baskı)   1996 K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 2   1997 K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 3   1999 K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 4     K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 5     K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 6   2007 ₺120,00 ₺150,00
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 7   2009 K.Y. K.Y.
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 8   2012 ₺120,00 ₺150,00
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 9   2015 ₺120,00 ₺150,00
Fenni Nezaretçilik ve İş Güvenliği Mühendisliği Eğitim Semineri - 1     K.Y. K.Y.
Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği   1995, İSTANBUL K.Y. K.Y.
Hidrojeolojide Tartışmalı Konular ve Görüşler Orhan DUMLU   ₺60,00 ₺75,00
Hidrometalurjik Süreçler Kimyası Çev.Doç.Dr.T:UTİNE 1988 K.Y. K.Y.
Hizmet Biter mi? Sadrettin ALPAN   ₺80,00 ₺100,00
İleri Seviye Delme Patlatma Eğitimi Eğitim Notları   2019 ₺400,00 ₺500,00
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri-Ciltli     ₺280,00 ₺350,00
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri-Ciltsiz   0 - -
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği   2016 Mayıs. Ankara ₺40,00 ₺50,00
Karar Destek Sistemleri ve Maden Mühendisliği Uygulamaları Doç.Dr.Ataç BAŞÇETİN   ₺80,00 ₺100,00
Kaya Mekaniği İlkeleri, Uygulamaları 4.Baskı Celal KARPUZ, M.Ali HİNDİSTAN   ₺140,00 ₺175,00
Kaya Mühendisliği-2.Baskı Evert HOEK, Çev: Murat KARAKUŞ, Hakan BAŞARIR   ₺140,00 ₺175,00
Kaya Şev Stabilitesi (5.Baskı)   2009 ₺140,00 ₺175,00
Maden İşl.Proj.Haz.Değerlendirme Ali KAHRİMAN 1993 K.Y. K.Y.
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı   Adana 2007 ₺120,00 ₺150,00
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı   Adana 2009 K.Y. K.Y.
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı   Zonguldak 2011 ₺120,00 ₺150,00
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı   Adana, 2013 KY KY
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Prof.Dr.Özen KILIÇ, Prof.Dr.Ahmet Mahmut KILIÇ, Mahmut ALTINER, Mehmet YILMAZ Adana,2015 ₺120,00 ₺150,00
Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı   Adana,2019 ₺140,00 ₺175,00
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-İş Ekipmanlarında Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği   Oca.16 ₺40,00 ₺50,00
Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri   Oca.18 ₺40,00 ₺50,00
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1   Mayıs 2007, Kütahya K.Y. K.Y.
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2   Kasım 2009, Zonguldak ₺120,00 ₺150,00
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3   05-06 MAYIS 2011 ₺120,00 ₺150,00
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4    İzmir 2013 ₺120,00 ₺150,00
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5    İzmir 2017 ₺120,00 ₺150,00
Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 6   İzmir 2021 ₺120,00 ₺150,00
Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı     K.Y. K.Y.
Maden ve Taşocakları İşlt. ve Tünel Yap. Alınacak İşçi Sağ.ve İş.Güv.Önlemlerine İlişkin Tüzük     K.Y. K.Y.
Madencilik Sektörü Ürün ve Hizmet Kataloğu 2010-2011     K.Y. K.Y.
Madencilik Sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Madencilik Projelerine Uygulanması Semineri     K.Y. K.Y.
Madencilik Terimleri Sözlüğü Doç.Dr. Ferhan ŞİMŞİR   K.Y. K.Y.
Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 1   2005, Ankara K.Y. K.Y.
Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 2   2007, Ankara ₺120,00 ₺150,00
Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 3   2009, Ankara K.Y. K.Y.
Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 4   2011,İzmir ₺120,00 ₺150,00
Madencilikte Bir Ömür Kadri YERSEL 1989 K.Y. K.Y.
Madenle Gelen Ender PEKDEMİR   K.Y. K.Y.
Mermer Kitabı T.ONARGAN, H.KÖSE, A.Hamdi DELİORMANLI    ₺120,00 ₺150,00
Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1     K.Y. K.Y.
Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2     K.Y. K.Y.
Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3     K.Y. K.Y.
Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4     ₺120,00 ₺150,00
Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5     K.Y. K.Y.
Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 6     ₺120,00 ₺150,00
Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 7     ₺120,00 ₺150,00
Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 8   2012 ₺120,00 ₺150,00
Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 9     ₺120,00 ₺150,00
Mühendislik Eğitimi Bildiriler Kitabı     K.Y. K.Y.
Nadir Toprak Elementleri Necati YILDIZ Eki.16 ₺60,00 ₺75,00
Nikel Raporu     ₺60,00 ₺75,00
Ocak Havalandırması Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER 1991 K.Y. K.Y.
Patlayıcı Maddeler Tüzüğü     K.Y. K.Y.
Pratik Madencilik Prob. Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU,-Dr.Müh.A.Osman YILMAZ Eki.01 K.Y. K.Y.
Püskürtme Beton Bilgi Föyleri-Çözümlü Problemler Ergin ARIOĞLU-Ali YÜKSEL-Ali Osman YILMAZ   ₺120,00 ₺150,00
Siyah Alevler Havzası Mete ALPSAR 1996 ₺60,00 ₺75,00
Soba (Karbonmonoksit) Zeh. Soba-Baca Tas. Açısından İrdelenmesi ve İlk Yardım İlkeleri     K.Y. K.Y.
Sondaj Çalıştayı Atilla YALÇIN Kas.11 K.Y. K.Y.
Sondaj Mühendisliği Dr. Bülent TOKA 2017 ₺140,00 ₺175,00
Sondaj Sempozyumu - 1   1996, İzmir K.Y. K.Y.
Sondaj Sempozyumu - 2   1998, İzmir K.Y. K.Y.
Sondaj Sempozyumu - 3   1998, İzmir K.Y. K.Y.
Sondaj Sempozyumu - 4   2009, İzmir K.Y. K.Y.
Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları Attıla YALÇIN 1996 K.Y. K.Y.
Sülfürlü Madenlerin Sorunu Asit Maden Drenajı ve Çözümü     K.Y. K.Y.
Tahlisiye Eğitimi-1     ₺60,00 ₺75,00
Taşocakları Kongresi Bildiriler Kitabı - 1   Kıbrıs Ocak 2005 K.Y. K.Y.
Teknik Nezaretçilik Eğitimi Seminer Kitabı     K.Y. K.Y.
Temiz Kömür Teknolojileri ve Yakma Teknikleri Semineri, Afşin-Elbistan     K.Y. K.Y.
Trona ve Sentetik soda Sempozyumu Bildiriler Kitabı     K.Y. K.Y.
Tünel ve Yeraltı Çöz.Püs.Beton Problemleri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU   K.Y. K.Y.
Türkiye de Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojileri Semp.     K.Y. K.Y.
Türkiye Enerji Sempozyumu     K.Y. K.Y.
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1   1996 K.Y. K.Y.
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2   1999 K.Y. K.Y.
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3   2003 K.Y. K.Y.
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4   2006 K.Y. K.Y.
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5   2009 ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 6   2011 ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 7   2015 ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 8     ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 9     ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 15.Kongre   K.Y. K.Y.
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 16.Kongre   K.Y. K.Y.
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 17.Kongre   K.Y. K.Y.
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 19.Kongre Zonguldak Mayıs 2014 ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 18.Kongre   ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 20.Kongre   ₺120,00 ₺150,00
Türkiye Taşkömürü Mad. İşçi Sağ. ve İş Güvenliğine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri   1990 K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 18.Kongre (Türkçe)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 19.Kongre (Türkçe)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 20.Kongre (Türkçe)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 21.Kongre (Türkçe)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 22.Kongre (Türkçe)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 18.Kongre (İngilizce)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 19.Kongre (İngilizce)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 20.Kongre (İngilizce)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 21.Kongre (İngilizce)   K.Y. K.Y.
Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 22.Kongre (İngilizce)   K.Y. K.Y.
Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 1   2002, İstanbul K.Y. K.Y.
Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 2   2007, İstanbul ₺140,00 ₺175,00
Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 3   2013, İstanbul K.Y. K.Y.
Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 4   2018, İstanbul ₺140,00 ₺175,00
Ulusal Kil Sempozyumu - 10     K.Y. K.Y.
Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1   Eki.02 K.Y. K.Y.
Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2   Eyl.04 K.Y. K.Y.
Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3   Kas.06 K.Y. K.Y.
Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4   Eki.09 K.Y. K.Y.
Uluslararası Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 8   2016 K.Y. K.Y.
Uranyum Toryum Necati YILDIZ Oca.17 ₺60,00 ₺75,00
Yer Bilimleri Teknik Terimleri Sözlüğü     K.Y. K.Y.
Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü R.ULUSAY, M.EKMEKÇİ, H.GERÇEK, K.Ö.ÇETİN, M.AKTAR   ₺140,00 ₺175,00
Yeraltı Müh. Yapılarına Depremin Etkileri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU   K.Y. K.Y.
Zonguldak İnsan Mekan Zaman Ekrem Murat ZAMAN 2012 ₺140,00 ₺175,00
Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı     K.Y. K.Y.
DİĞER YAYINLAR        
A dan Z ye Kıymetli Taşlar M.Yaşar ETHEM 1990 K.Y. K.Y.
Açık İşletmelerde Delik Delme Metodları ve Delici Makinaları     K.Y. K.Y.
Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 6   Ekim 2002, Konya K.Y. K.Y.
Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 7   Ekim 2004, Sivas K.Y. K.Y.
Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 8   Kasım 2006, İstanbul K.Y. K.Y.
Cevher Hazırlama El Kitabı-Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Prof.Dr.Güven ÖNAL, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, Dr.Kudret Tahsin PEREK İstanbul, Ocak 2014 K.Y. K.Y.
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme (4 Cilt) Necati YILDIZ   ₺600,00 ₺750,00
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Temel İşlemlerinin Tasarımı Prof.Dr.Çetin HOŞTEN   K.Y. K.Y.
Çimento Üretimi Necati YILDIZ   ₺160,00 ₺200,00
Çözümlü Problemlerle Şev Stabilite Analizi     K.Y. K.Y.
Demir Cevheri Necati YILDIZ   ₺120,00 ₺150,00
Eşekten Uçağa Şerafettin ÜSTÜNKOL   K.Y. K.Y.
Felç Hüseyin ÖZLÜTAŞ 1992 K.Y. K.Y.
Geoteknik Deprem Mühendisliği     K.Y. K.Y.
Geoteknik Mühendisliğine Giriş     K.Y. K.Y.
Güçlü Türkiye Ekonomisinin İtici Gücünü Madencilik Sektörü Oluşturabilir Muammer ÖCAL   K.Y. K.Y.
Isparta Pomza Sempozyumu - 1     K.Y. K.Y.
İş Sağlığı ve Güvenliği İsmail Hakkı İÇYÜZ   K.Y. K.Y.
Kadehi Boşalanlar     ₺40,00 ₺50,00
Kapalı Değirmenler Seramik Hammaddelerin Öğütülmesi Necati YILDIZ 2015 K.Y. K.Y.
Kaya Mekaniği Deney Yöntemleri Kitabı (İngilizce)     K.Y. K.Y.
Kaya Mekaniğine Giriş     K.Y. K.Y.
Kömür özellikleri,Teknolojisi ve Çevre İlişkileri     K.Y. K.Y.
Kömür Tozu Patlamaları     K.Y. K.Y.
Kömürün Çocukları Ekrem Murat ZAMAN May.13 K.Y. K.Y.
Maden Hukuku Prof.Dr.Mustafa TOPALOĞLU   K.Y. K.Y.
Maden Kanunu Dr.Mustafa TOPALOĞLU   K.Y. K.Y.
Maden Kanunu Ömer GÜNAY 2015 K.Y. K.Y.
Madenci Edebiyatı Korkunun Tırnakları    2013 ₺120,00 ₺150,00
Madenci Edebiyatı Yanık Rüzgarın Sesini Duydum     ₺120,00 ₺150,00
Madenci Öyküleri Çığlık      ₺120,00 ₺150,00
Madencilik Yatırım Proje- Hazırlama, Değerlendirilmesi ve Manyezit Ocağına Uygulanması     K.Y. K.Y.
Magnezit     K.Y. K.Y.
Magnezit ve Bazik Refrakter Malzeme Teknolojisi     K.Y. K.Y.
Malzeme Hikmet YAŞAR   K.Y. K.Y.
Mine Vanluation Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER, Dr.Nuray DEMİREL   K.Y. K.Y.
Mine Ventilation Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER,Sinan KESKİN   K.Y. K.Y.
Mine Ventilation Engineering Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER,Ömer ERDEM   K.Y. K.Y.
Mine Ventilation Engineering Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER, Prof. Dr. Nuray Demirel 2021 K.Y. K.Y.
Mineraloji ve Petrografi Hüseyin KURT   K.Y. K.Y.
Mühendislikte Meslek Ahlakı ve Onuru     K.Y. K.Y.
Occupatıonal Health and Safety in Mınıng Industry Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER   K.Y. K.Y.
Öğütme Necati YILDIZ   K.Y. K.Y.
Ölçüler Birimler ve Tablolar Suat MELEK   K.Y. K.Y.
Resimli Madencilik Terimleri Sözlüğü     K.Y. K.Y.
Sanayi Madenleri 2. Baskı Yüksel ÖNEM Haz.00 K.Y. K.Y.
Sepiyolit Oluşumu Dr.Eyüp SABAH   K.Y. K.Y.
Sistematik Mineraloji Muazzez ÇELİK - Dr.Necati KARAKAYA   K.Y. K.Y.
Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3     K.Y. K.Y.
Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4     K.Y. K.Y.
Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5     K.Y. K.Y.
Yeni Avusturya Tünel Açma Metodunun Selatin ve Karşıyaka Tünellerine Uygulanması     K.Y. K.Y.
Yeraltı Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği      K.Y. K.Y.
Yeraltı Suyu Kamil KAYABALI   K.Y. K.Y.
Zonguldak Kent Tarihi `05 Bienali Bildiriler Kitabı     K.Y. K.Y.
MALZEMELER        
Doğal Taş Koleksiyonu     ₺320,00 ₺400,00
Madencilik Rozeti (Gümüş)     ₺150,00 ₺250,00
Madenci Heykeli     ₺480,00 ₺600,00 

KY : Kütüphanemizden Yararlanılabilir.

KİTAP SİPARİŞİ

  • Odamız yayınlarında odamız üyesi lisans öğrencilerine satış fiyatı üzerinden %50 oranında indirim uygulanmaktadır.
  • Ücreti olmayan kitaplar bitmiştir. Kütüphanemizden yararlanılabilir.
  • İstenen kitap isimlerinin dekontta belirtilerek dekontun Odaya fakslanması veya eposta ile gönderilmesi durumunda kitaplar karşı taraf ödemeli gönderilecektir.
  • Madencilik Dergisi ve Bültenine Yıllık Abone olmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarına ücretini yatırıp açık adreslerini belirterek dekontu faksladıklarında işlemleri gerçekleştirilecektir.

NOT : ÜCRET ÖDEMELER

1. Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine.

2. TR43 0006 4000 0014 2130 0081 20 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

3. TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesi

4. 86665 no.lu Posta Çeki hesabına yatırılabilir.

5. Kredi kartı ile bedeli ödenerek kitap temin edilebilir. Kredi kartı ödeme formu ektedir.

Adres : Yüksel Cad. No:40/1 Kızılay Çankaya / ANKARA  
Tel: 0 312 425 10 80   Fax: 0 312 417 52 90

E-Posta: maden@maden.org.tr

 
Okunma Sayısı: 693
Yayın Tarihi: 26.04.2023
Dosyalar