TMMOB Maden Mühendisleri Odası
08.03.2007-09.03.2007

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

 

8–9 Mart 2007 tarihleri arasında yapılacak olan Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun hazırlık çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. 4857 sayılı İş Kanunumuzun Beşinci Bölümü; 1475 sayılı İş Kanununun “İşçi sağlığı ve Güvenliği” kavramını daha geniş kapsamlı ve evrensel bir kavram olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak değiştirmiş ve bu kapsamda birçok yönetmelik yayınlanmıştır. Bu değişimin temel felsefesi, İşçi Sağlığı ve İş güvenliğinden farklı olarak, tehlikelerin önlenmesinin yanında, risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi suretiyle çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenliğini birlikte sağlamaktır.

Sempozyumun amacı, yeni mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin tartışılması, elde edilen deneyimlerin paylaşılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi, sivil toplum örgütleri ve yönetici çevrelerin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır.

SEMPOZYUMDA İŞLENECEK KONULAR

·  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat.

·  İş güvenliği hukuku, alt işverenliğin yükümlülüğü .

·  İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar.

·  .İş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi.

·  Kişisel koruyucu donanımlar.

·  Belirsizlik ve duyarlılık analizi.

·  İş kazası ve meslek hastalıklarının ekonomik analizleri.

·  Eğitim

·  Arama-kurtarma

·  Patlayıcı madde ve kullanımında iş güvenliği

·  Tahkimat

·  Açık işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği

·  Madenlerde yangın güvenliği

·  İş ekipmanlarında güvenlik

·  Nakliyat.

·  Havalandırma.

·  Gaz, Toz patlamaları

·  İş sağlığı ve güvenliği işyeri organizasyonu..

·  Diğer konular

 

TARİH VE YER

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 8–9 Mart 2007 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi, Mithat ÖZSAN amfisinde yapılacaktır. Sempozyumun son günü teknik ve turistik gezi düzenlenecektir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI VE SUNUMLAR

Sempozyum dili Türkçedir. Bildiriler için telif ücreti ödenmez. Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarından katılım ücreti alınmaz. Ancak ortak çalışmalarda bu ayrıcalık sadece bildiriyi sunan yazara sağlanır. Sunulabilecek bildirilerin seçimi; uzman kişilerden oluşturulacak kurullarca, bildirinin içeriğine ve yazım koşullarına uygunluğuna göre yapılacaktır. Bildiri yazarı tarafından sunulur. Yazarı gelmeyen bildiri sunulmaz. Bildiri hazırlama ve yazım kuralları ile ilgili detaylı bilgi, www.maden.org.tr adresinden temin edilebilir.

KAYIT VE KATILIM

Sempozyuma bildirili veya bildirisiz katılmak isteyen tüm katılımcıların sempozyum kayıt formunu doldurarak yürütme kuruluna göndermeleri gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar delegelerini liste halinde gönderebilirler. Sempozyum kayıt formu web sayfasında (www.maden.org.tr) bulunmaktadır.

KAYIT ÜCRETİ

Katılım ücreti 200 YTL olup; oturumlara katılım, bildiriler kitabı, çanta, öğle yemekleri, çay-kahve ikramları ve yapılacak olan kokteyli kapsamaktadır. Refakatçi ücreti ise 50 YTL olup öğle yemekleri, çay-kahve ikramları ve kokteyli kapsamaktadır. Katılım ücretinin geri ödenip, iptal işleminin yapılabilmesi için 8 Ocak 2006 tarihine kadar başvurulması gerekir. Katılım ücreti 9 Şubat 2007 tarihine kadar haber verilerek başkasına devredilebilir.

BANKA HESAP NUMARASI

İş Bankası, Atatürk Caddesi Şubesi-Adana

Hesap No: 60040401525

ÖNEMLİ TARİHLER

29 Aralık 2006           : Bildiri tam metni son gönderme tarihi

15 Şubat 2007            : Tam metin değerlendirilmesi

28 Şubat 2007            : Delege son başvuru tarihi.

SERGİ

Sempozyuma katılan kişi ya da kuruluşların talebi halinde Sergi düzenlenecektir. Katılmak isteyen kişi ya da kuruluşların, çalışma içeriği (afiş, fotoğraf, maket vb.) ve talep ettikleri alan büyüklüğünü 16 Şubat 2007 tarihine kadar Yazışma Adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 

YAZIŞMA ADRESİ

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Sekreterliği, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Adana Şubesi,

Çınarlı Mah. 16. Sok., Ademoğlu Apt. Kat:2 Daire:5

Seyhan / ADANA
Tel       : 0322 459 97 60
Faks    : 0322 459 97 61
E-posta: adana
@maden.org.tr

E-Posta : tokgonul@yahoo.com

Web     : www.maden.org.tr

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  ( Çukurova Üniversitesi Rektörü )

 

YÜRÜTME KURULU

 

Prof. Dr. Mesut ANIL ( Ç.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı )

Harun ATILGAN (İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı, İş Müfettişi)

Recai CAN (Maden Mühendisleri Odası)

Seyhan GÜVENÇ (Maden Mühendisleri Odası)

Ahmet KAYA (Maden Mühendisleri Odası)

Dr A.Mahmut KILIÇ (Çukurova Üniversitesi)

Abdullah ÖZALTIN (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

Sabahattin ÖZTAŞ (Maden Mühendisleri Odası)

Sabahatdin SAKATOĞLU (Maden Mühendisleri Odası)

Fırat TOKGÖNÜL (Maden Mühendisleri Odası)

Dr. Ahmet DAĞ (Çukurova Üniversitesi)

Erol KAMALAK (İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı, Baş İş Müfettişi)

 

 

 

 

 

 

BİLİM KURULU

Dr. Ercüment YALÇIN                                   Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Nuri Ali AKÇİN                                       Karaelmas Üniversitesi

Dr. Ümit ATALAY                                         Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Oktay BAYAT                                         Çukurova Üniversitesi

Dr. Atilla CEYLANOĞLU                             Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Göktay EDİZ                                            Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Tevfik GÜYAGÜLER                               Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Celal KARPUZ                                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A. Hakan ONUR                                            Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Alaettin SABANCI                                   Çukurova Üniversitesi

Dr. Saim SARAÇ                                           Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Erhan TERCAN                                       Hacettepe Üniversitesi

 

 

Okunma Sayısı: 2190
Dosyalar