TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Madenler heba ediliyor

Madenler heba ediliyor
Madenler heba ediliyor

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, maden potansiyelinin doğru değerlendirilmediğini belirtti. Torun, madencilik sektörünün diğer sektörlerle entegrasyonunun sağlanması gerektiğini, aksi halde Türkiye‘nin madenlerini hammadde olarak, gelişmiş ülkelere ihraç etmek durumunda kalacağını söyledi.

Madenlerin milyonlarca yılda oluşan ve tüketildiğinde yenilenemez kaynaklar olduğunu ifade eden Torun, "Bu kadar önemli kaynakların üretimi ve değerlendirilmesi mutlaka etkin bir planlama ve denetim gerektirmektedir. Madenciliğin önemi, madenleri üretip kendi ülke sanayisinde kullanıldığı ve uç ürün üretildiği ölçüde artar" diye konuştu.

Torun, bunun içinde madencilik sektörünün sanayi, enerji, kimya, tarım ve inşaat gibi diğer sektörlerle entegrasyonunun şart olduğunu vurgularken, şunları söyledi: "Aksi halde madenlerimizi, hammadde olarak gelişmiş ülkelere ihraç etmek durumunda kalırız. Sonuçta ülkemizin kaynaklarını başkalarının yararı için transfer etme durumuna düşülür. Ülkemiz 50‘nin üzerinde mineral çeşitliliğine sahiptir. Potansiyel olarak ise bazı mineraller açısından dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Ancak bu avantajımızı yeterli derecede kullandığımız söylenemez."

Yanlışlardan dönülmeli

Gelişmiş ülkelerde madencilik sektörünün GSMH‘deki payının yüzde 8‘lerde Türkiye‘de ise bu oranın yüzde 1 düzeyinde olduğunu ifade eden Torun, "Bu noktada yapılması gereken ülkemizin gelişmesinde doğal kaynakların ekonomik katkısını verimli şekilde sağlayacak ciddi, tutarlı bir madencilik politikasının oluşturulması ve uygulanmasıdır. Hurda demire dayalı demir çelik üretimi, doğalgaza dayalı elektrik üretimi, kömür ve petrokok ithalatı gibi yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli" şeklinde konuştu.

Aramalar 25 yıldır yetersiz

Torun, yerli kaynaklara öncelik veren uç ürünlere yönelik çalışmaların acilen başlatılması gerektiğini savunurken, şunları kaydetti: "Sanayileşme ile birlikte daha büyük miktarlarda kullanılmak zorunda olan bu minerallerin değeri gün geçtikçe artmaktadır. Ancak ülkemizde 25 yıldır yeterli arama yapılmadığından bu kaynakların gerçek miktarı ve kalitesi tam olarak bilinememektedir. Arama çalışmalarına tekrar başlanmalı, yeni rezerv bulunabilecek sahalar araştırılmalı ve bilinen rezervler görünür hale getirilmeli."

5.10.2006 EVRENSEL

Okunma Sayısı: 198
Yayın Tarihi: 11.06.2007