TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MANİSA/SOMA KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI (3 ŞUBAT 2008)

Şube sınırlarımız içinde Manisa/Soma‘da 3 Şubat 2008 tarihinde meydana gelen göçük sonucu 1 kişi ölmüş 5 kişi yaralanmıştır.

Bilindiği gibi bu tür kazaların meydana gelmesinin en büyük nedeni iş güvenliğinden yoksun yapılan çalışmalardır.

Bu konu ile ilgili Soma temsilciliğimizin yazdığı rapor aşağıdadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

RAPOR

 

Manisa ve çevre illerde madencilik faaliyetleri yapmakta olan kurum ve kuruluşlar ile özel teşebbüse ait yeraltı ocaklarında son birkaç yıldır meydana gelen iş kazalarında artış gözlenmektedir. Tabii olarak bu artışlar TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve üyelerinde rahatsızlık yaratmaktadır.

Havzada yeraltı linyit kömürü üretimi faaliyetinde bulunan firmaların çoğunlukla Maden Kanunu, İş Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile Genelgelere aykırı faaliyetler içinde bulundukları gözlenmektedir. Bu faaliyetler ile ilgili görüşlerimiz aşağıdaki hususları içermektedir.

*      Yıllık olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ ne (MİGEM) gönderilen işletme projelerinin uygulanmadığı (buna örnek olarak, üretim panolarının kaçamaksız, kör ayak olarak çalıştığı),

*      Çalışan Teknik personel ve işçilerin sık aralıklarla değiştirildiği,

*      İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerine uygun yapılmadığı, bu nedenlerle çalışanların işe uyumunun sağlanamadığı,

*      Yeraltında kullanılan Elektrik-Makine ve Teçhizatlarının yeraltı işletmeciliği için Tüzük ve Yönetmeliklerce zorunlu olması gereken şartlara uygun olmadığı,

*      Yeraltı tahkimat sistemlerinde kullanılan Teçhizat ve Malzemelerin standart niteliklerde olmadığı,

*      Yeraltı havalandırma koşullarının sağlıklı olmadığı,

*      Yeraltında uygulanan teknolojik gelişmelerin takip edilmediği, bunun sonucunda yeraltında yapılan işlerin emek yoğun olarak yapıldığından işçi sayılarının fazlalığı,

*      Kullanılan patlayıcı madde ve ekipmanlarının uygun olmadığı.

Bazı işletmelerde çalışmaların yıl içine yayılmayıp, kömür talebinin arttığı dönemlerde yoğunlaştırıldığı ve bununla beraber yukarıda saydığımız sebeplerinde ana etken olması iş kazalarının meydana gelmesini tetiklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının azalması, havzada İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün gelişmesine ve denetimlerin yapılmasına bağlıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasının yoluda eğitimden geçmektedir. İşe yeni başlayacakların ve çalışanların yeni (intibak, yetiştirme) ve ileri (geliştirme) eğitimleri "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Havzada madencilik faaliyetleri gösteren tüm firmaların katılımıyla ortak bir eğitim merkezinin kurulması; eğitimde standardın yakalanmasına, firmaların eğitim sorunun çözülmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinin sağlanması ve yaptırım gücünün artırılması için "İş Güvenliği Kanunu" nun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 1459
Yayın Tarihi: 03.02.2008