TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ KONUSUNDA DUYURU

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ KONUSUNDA DUYURU

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ KONUSUNDA DUYURU

Bilindiği üzere, Odamız Mesleki Yeterlilik Merkezi 10/05/2019 tarihinden Bu yana Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirmesi kapsamında Kırma Eleme Tesis Operatörü mesleğinde sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

Odamız 25 Kasım 2021 tarihi itibariyle sınav ve belgelendirme kapsamındaki yetkisini genişleterek, Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3 ve 4), Mekanize Kazı Operatörü, Mekanizasyon İşçisi (Maden) ve Pres İşçisi (Maden) mesleklerinde de sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlamıştır.

Yeraltı mesleklerindeki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde öncelik olarak Soma havzasında başlanmış olup, sürecin hızla tüm illerimizde ve işletmelerde yaygınlaştırılması için gerekli tüm çalışmalar Odamız tarafından yürütülmektedir.

Belirtilen mesleklerde belgelendirme işlemlerinin Nisan 2022’ye kadar tamamlanması gerekmektedir. Aralık 2021 sonu itibariyle bu belgelendirme ücretlerinin işsizlik sigortası fonu kapsamındaki teşviklerle karşılanması hususunun 2022 yılında da devam etmesi amacıyla sürecin takibi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları nezdinde odamızca gerçekleştirilmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
25 Kasım 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 524