TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MÜHENDİSLER GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR!

MÜHENDİSLER GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR!

MÜHENDİSLER GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR!

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeninde meydana gelen faciaya ilişkin bilirkişi raporu üzerine 6 kişi daha tutuklanmıştır. Bilirkişi raporuna göre; projede tasarım ile ilgili eksikliklerin mevcut olduğunun ve madencilik faaliyetlerinin takibinin yapılmadığının altı çizilmiştir. Aldığımız ilk bilgilere göre tutuklananların ağırlıklı olarak mühendis olduğu görülmektedir.

Bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek; Soma ve Amasra’da olduğu gibi İliç’te de tüm suç mühendislere yıkılmak istenmektedir. Tutuklananların mühendis düzeyinde olması göz önünde bulundurulduğunda, bilirkişi raporunun bu yönüyle kamuoyunun ve mahkemenin doğru, rasyonel ve hukuksal değerlendirme yapabilmesine engel olacağı anlaşılmaktadır. Facia ile ilgili bürokratik ve siyasi yönleri incelenmeden yapılmış tüm değerlendirmelerin toplumun vicdanında kabul görmesi beklenmemelidir.

İliç faciası ile ilgili sürecin hukuki anlamda yeniden değerlendirilmesi, değerlendirme yapılırken yüzeysel parametreler üzerinden mühendisleri günah keçisi ilan etme anlayışından uzak bir şekilde, şirket karar vericilerin, bürokratik ve siyasi sorumluların da ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir yaklaşım ile hareket edilmesinin doğru bir yargılama olacağı kanaatimizi paylaşmak isteriz. Gerçek sorumluları gizleyen ve görmezden gelen bir anlayışla salt mühendisleri suçlayan belgelerin, raporların toplum nezdinde de bir geçerliliği olmayacağı bilinmelidir. Her faciadan sonra günah keçisi ilan edilen mühendislerin mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapabileceği bir ortam ne yazık ki kalmamıştır. Patronların kendilerini aklama aracı olarak mühendisleri hedef göstermeleri anlayışı sonucunda mühendisler mağdur edilmekte ve hayatları karartılmaktadır.

İliç faciası ile ilgili tüm süreçler ve teknik değerlendirmeler ilk günden itibaren Odamız tarafından yakından takip edilmiş ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte de Odamız tüm sürecin yakından takipçisi olacaktır. Mühendisleri günah keçisi ilan eden tüm değerlendirmeler, anlayışlar ve kararlar toplumun vicdanında nasıl kabul görmüyorsa bizlerin vicdanında da kabul göremeyecektir. Tekrar söylüyoruz;

Mühendislerin hiçbir biçimde mağduriyete uğramamaları için birlikte davranacağımızı, güvenli ve güvenceli bir çalışma yaşamı talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Alın terini ve emeğini tüm ülke madenciliğine sunan mühendisler günah keçisi değildir!!

Çalışırken patronlar adına yargılanmak ve ölmek istemiyoruz!

TMMOB Maden Mühendisleri odası

Yönetim Kurulu

Ankara, 29 Mayıs 2024

 

Okunma Sayısı: 239
Yayın Tarihi: 29.05.2024
Fotoğraf Galerisi