TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MÜHENDİSEMEĞİVEODAASGARİ ÜCRETTARİFESİNİN HUKUKİ DURUMU SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

MÜHENDİSEMEĞİVEODAASGARİ ÜCRETTARİFESİNİN HUKUKİ DURUMU SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

25 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında sürecek Asgari Ücret Kampanyamız çerçevesinde 10 Aralık 2022 Cumartesi saat 15.00’te
Oda Genel Merkez binasında Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Av. Ömer Günay’ın sunumları ile

“Mühendis Emeği ve Oda Asgari Ücret Tarifesinin Hukuki Durumu” konulu söyleşi gerçekleştirilecektir. 
Katılımlarınızı bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 146