TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Netcad 51 ile Madencilik Uygulamaları 2 ve 3 boyutlu Eğitimi Düzenlenecektir

Netcad ‘Madencilik Uygulamaları Eğitim Programı‘,  maden ve yer bilimleri proje uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin 2 ve 3 boyutlu olarak modellenmesi, farklı ölçeklerdeki maden projelerinin oluşturulması, yönetilmesi, analiz edilmesi, mevzuat ve yönetmeliklere uygun çıktıların üretilmesi, oluşturulan projelerin 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Maden Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon, coğrafi bilgi sistemleri konularında temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, veri tabanı, harita projeksiyon bilgisi konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Bu programa ait konu başlıkları ekte verilmiş olup, kullanıcılar eğitim sonunda;

  • Üçgen Model (TIN)-Sayısal Arazi Modelini oluşturabilecek,
  • Rölyef, yükseklik, eğim, bakı haritalarını raster analizler olarak, eşyükselti eğrileri, eğri ve eğim alanları analizlerini oluşturabilecek,
  • eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,
  • Kesit, profil alımları, kübaj hesapları, şev taramalarını yapabilecek,
  • Harite, projeksiyon bilgisi, GIS, uzaktan algılama, veri yapıları, veri tabanı, harita projeksiyon bilgisi konularındaki teorik yapı hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Maden Bölge-İzin Haritalarını, tüm ölçeklerde maden ve yerbilimleri ile ilgili tüm haritaları, hem CAD hem GIS yapısında hazırlayabilecek,
  • Netcad‘in gelişmiş GIS ve CAD fonksiyonları sayesinde, Maden sınırlarını-farklı yapıların taramalarını, Açık Ocak Haritalarını tüm kübaj-rezerv hesaplamalarını yapabilecek, lejant hazırlayabilecek,
  • Projelerini istediği özelliklere göre görüntüleyebilecek, sorgulayabilecek ve raporlayabilecek,
  • Projelerini 3D olarak görüntüleyerek irdeleyebilecek,
  • Ürettiği projeleri Google Earth‘e aktarabilcek,

duruma ulaşmış olacaklardır.

NOTLAR:

1- Eğitim yeri, ders saatleri ve ücret belli olduğunda web sayfamızdan ayrıca duyurulacaktır.

2- Şube ve Temsilciliklerimizden yeterli katılım ve uygun eğitim altyapısı olan yerlerde de bu eğitim düzenlenebilecektir.

Okunma Sayısı: 5964
Dosyalar