TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN YÜKSEL`İNIMMATMINEX 2021 AÇILIŞ KONUŞMASI

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN YÜKSEL`İNIMMATMINEX 2021 AÇILIŞ KONUŞMASI

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile 9. Madencilik Teknolojileri ve Doğal Kaynaklar Fuarı açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Saygıdeğer Konuklar;

Değerli Meslektaşlarım;

Ülkelerin kalkınmasının tek ve en önemli yolu sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe planlı üretimin gerçekleştirilebilmesidir.

Planlı ve başarılı üretimin tek yolu ise bilimsel ve teknik uygulamalardır.

Bilimsel ve teknik uygulamaların tek yolu ise mühendislik hizmetleridir.

Ancak; kalkınma, üretim ve bilimsel mühendislik uygulamaları kamu yararı doğrultusunda, emekten ve halktan yana olmadığı takdirde barış, eşitlik, adalet ve toplumsal refah sağlanamayacaktır.

Barışın, eşitliğin, adaletin ve toplumsal refahın olmadığı yerde yolsuzluk olur, yoksulluk olur, rant projeleri olur, toplumsal refah yok olur insan hakları askıya alınır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası görev, yetki ve sorumluluklarını yasalardan alan mesleki demokratik kitle örgüt olup yasalardan aldığı güç ile kurulduğu günden itibaren mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarını ülke sorunlarından ayırmadan başta barış, adalet, toplumsal refah, emekten ve halktan yana politikalar olmak üzere yaşamın her alanına müdahil olmuştur.

Olmaya da devam edecektir.

Bu amaç ve ilkelerden yola çıktığımızda ülkemizin kalkınması için gerekli ve önemli olan sanayi alt sektörlerinin lokomotif gücü olan madencilik için üretim faaliyetleri sırasında gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz madenciliğini gelişmiş ülke madencilik sektörleri ile karşılaştırdığımızda verimlilik, iş kazaları ve çevresel sorunlar aşılması gerekli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı bir zorunluluktur.

Ancak ülkemizde çoğunlukla 18. yüzyıl teknolojileri ile maden üretimi yapılabilmektedir. On sekizinci yüzyıl teknolojisi ile ne kadar çok rezerve sahip olursak olalım ne kadar verimli üretim yaparsak yapalım dünya madenciliği ile ne rekabet edebilir, ne çevresel sorunları ne de iş kazalarını önleyebiliriz.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi hem madencilik alanında hem de sanayi ve alt kolu olan makine imalat sektöründe ülke madenciliğimizi ve sanayimizi geliştirecek, iş kazalarını önleyecek sistematik ve doğru bir devlet politikası olmadığı için mevcut sorunlarımız artmaya devam edecektir. 

Ülkemizin kaynakları, küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinde, önemli bir potansiyele sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve yenilenmeye ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulandığında durum ülkemiz lehine değişecektir. Böylece sanayi yatırımlarında daha rasyonel seçimler yapılabilecek, ülkenin doğal kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek, emek ve kaynak yoğun üretimden ileri/yüksek teknoloji yoğunluğu olan bir üretim ve sanayi yapısına ulaşılabilecektir.

Saygıdeğer Konuklar

Sevgili Meslektaşlarım,

Ekim ayı bizim için hüzünlerin ve sevinçlerin bir arada yaşandığı bir aydır.

10 Ekim’de dünya ve ülke tarihimizin en büyük katliamı yaşanmıştır. Acımız sonsuzdur. Anıları mücadelemizde yaşayacaktır.

13 Ekim bugün İzmir Şube Başkanımız Muhammed Yıldız’ı kaybettiğimiz gündür. Onu ve mücadelesini asla unutmayacağız.

29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşu, sevincimiz ve sevdamızdır. Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmak isteyenlere karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

Cumhuriyet ile hesaplaşmak isteyenler son olarak Madenciliğin ve emeğin başkenti Zonguldak Şube binamızı rant ve Cumhuriyet ile hesaplaşmak amacıyla gasp etmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemize, Odamıza, mesleğimize, sektörümüze en önemlisi de Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak öncelikli görevlerimiz arasında mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve sektörümüzün gelişimi ile sorunlarının çözümü yer almakta olup Odamız bu görevini kurulduğu günden itibaren yerine getirmiştir. Bu amaçla Odamız tarafından başta madencilik sektörü olmak üzere ülkemizin de gelişimi için kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenmiştir ve düzenlemeye de devam edilecektir.

Bugün burada birlikte düzenlemiş olduğumuz kongre ve fuarda ülkemizin kalkınması, mesleğimizin gelişmesi için ihtiyaç duyulan çalışmalar teorik olarak kongremizde tartışılacak, teknolojiler ise fuarımızda sergilenecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara sonuna kadar destek veren, bu yolda bizimle birlikte yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, İzfaş Genel Müdürlüğü’ne,

Kongremizi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile bu yolda bizi asla yalnız bırakmayan üyelerimize ve fuara katılan firmalara yürekten teşekkür ederim.

Kongremizin ve fuarımızın düzenlenmesinde büyük emeği geçen İzmir Şubemize, IMMAT ve MINEX yürütme kurullarına, bilim kurulu üyelerine,

Hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

13 Ekim 2015, İzmir

Okunma Sayısı: 284
Fotoğraf Galerisi