TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZ ÜYE PROFİLİ

Maden Mühendisleri Odası‘nın sahip olduğu ve sektördeki çok az kurum ya da kuruluşta bulunan dinamizm, incelenmeye değer bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oda Yönetim organları hiç bir dönemde "huzur hakkı" dahi almamış ve talep etmemiştir. Bütçesinin temel kaynağını mütevazi üye aidatlarının oluşturduğu Odamızın, etkinliklerini bu yoğunlukta sürdürebilmesinin ve madencilik sektöründe bu denli etkin olabilmesinin arkasında, sahip olduğu üye tabanı bulunmaktadır.

Bu araştırma, TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘nın söz konusu üye kitlesinin profilini, Odamızdaki mevcut kayıtlardan yararlanarak ortaya koymaktadır. Çalışmada, Maden Mühendisleri Odası‘na 31 Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan kayıtlar değerlendirilmiş, bu tarih itibariyle kayıtlı üyelere ilişkin istatistiklere yer verilmiştir. Çalışmada, bilgisayar ortamında tutulan mevcut üye bilgileri esas alınmış,  gerektiğinde de Oda Merkezi‘nde bulunan kayıt defterlerinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın amacı :

1- Madencilik sektörü ve Maden Mühendisliği eğitimi ile ilgili yapılacak planlamalarda, planlamacılar tarafından kullanılabilecek bilgilerin sağlanması,

2- Maden Mühendisleri Odası yönetimlerine, yönetsel etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinde yararlanabilecekleri bir envanterin sunulmasıdır.

Okunma Sayısı: 10899
Yayın Tarihi: 11.09.2012
Dosyalar