TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZIN 42. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA'DA YAPILDI

ODAMIZIN 42. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA'DA YAPILDI

Odamız‘ın 42. Olağan Genel Kurulu  6 Mart 2010 tarihinde Ankara‘da MTA Genel Müdürlüğü salonlarında başladı ve 7 Mart‘ta Oda merkezinde 398 delegenin oy kulanmasıyla tamamlandı. 94 kişilik İzmir Şubesi delegasyonundan 81 delege Genel Kurula katılmıştır.

Genel Kurulda;

   SMMH Yönetmeliğinde değişiklik yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

   Diyarbakır Bölge Temsilciliği‘nin Şube olmasına,

   Denetleme Kurulundaki üye sayısının 3‘ ten 5‘ e çıkarılmasına,

   Üye aidatlarının 2010 yılında 7 TL , 2011 yılında 8 TL olmasına karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 1041
Yayın Tarihi: 09.03.2010
Fotoğraf Galerisi