TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Öğrenci Çalışma Grubumuz 3.Öğrenci Kurultayına Katıldı (18-19 Kasım 2011)

Öğrenci Çalışma Grubumuz 3.Öğrenci Kurultayına Katıldı (18-19 Kasım 2011)

Şubemize bağlı öğrenci üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz, 18-19 Kasım 2011‘de Antalya‘da gerçekleştirilen 3. Öğrenci Kurultayına katılmışlardır. Kurultaya üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan 200 öğrenci delege olarak katılmıştır.

Kurultayda;

Örgütlülüğün Önemi- Genç Madenci Örgütü ve Anlamı

İşsizlik ve İstihdam-Geleceksizlik

Mühendisin Toplumsal Rolü ve Konumu

Belgelendirme- İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim Sistemi

konuları ele alınmıştır.

Kurultay, Oda Başkanımız Mehmet TORUN‘un yönettiği, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan TUNCER, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BOZKIRLIOĞLU‘ nun panelist olarak katıldığı "Meslek Odalarında Öğrenci Örgütlenmesinin Yeri ve Önemi" konulu panelle sona ermiştir.

Kurultay dönüşünde Aydın Pamukörende Özel Sektöre ait Jeotermal Sondaj Kampı ziyaret edilmiş ve çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Okunma Sayısı: 619
Yayın Tarihi: 26.11.2011
Fotoğraf Galerisi