TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Ölüm gemisi sao paolo` nn Belirsizliği...

Ölüm gemisi sao paolo` nn Belirsizliği...

Gemi Söküm Koordinasyon Grubu mücadele paydaşları olarak; yürütülen mücadele ve gelişmelere ilişkin olarak 01.09.2022 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER’in de katıldığı basın toplantısında; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından okunan basın açıklaması ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER, Gemi Söküm Koordinasyon Grubu içerisinde bulunan mücadele paydaşları da söz alarak görüşlerini dile getirmiştir

.….Mücadelemiz güçlenerek devam ederken 26.08.2022 tarihinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Tehlikeli Madde Envanter Raporu’nun Bakanlığa sunulmaması nedeniyle, Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklama, Çevre ve Halk sağlığına zararlı olan, bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu açıklama mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “gerekli belgelerin sağlanmamış olması” gerekçe gösterilmiştir. Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelmektedir. Gemi hareketine devam etmektedir.
 Açıklamanın üzerinden 7 gün geçmiştir. İlgili ulusal uluslararası mevzuata aykırı olarak, eksik yanlış beyanlarla, Brezilya’daki mahkeme kararlarına ve yapılan açıklamaya rağmen, zehirli gemi yolculuğunu durdurmamış, hala yoluna devam etmektedir. 
IBAMA tarafından ihracatçı şirket olan OCEANA Şirketine gönderdiği 26.08.2022 tarihli yazışma ile; iznin askıya alındığı bilgisi verilerek, geminin yolculuğunun Basel Sözleşmesine aykırı olduğu ve yasadışı hale geldiği belirtilmiş, Brezilya’ya geri dönmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kararla uluslarası mevzuata göre de hukuksuz olduğu beyanı kesinleşen gemi için gereğinin yapılması ve geminin Brezilya’ya geri gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu, zehirli gemi hareketlerinin takibini sürdürmek, hukuki süreci takip etmek, uluslararası etkinlikleri genişletmek, uygun eylem ve etkinliklerin koordinasyonu sağlamak görevlerine devam etme kararı almıştır.
 

Okunma Sayısı: 136
Yayın Tarihi: 01.09.2022