TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Ölüm Gemisi Sao Paulo

Ölüm Gemisi Sao Paulo

”ÖLÜM GEMİSİNİ Sao Paulo

TMMOB’un da aralarında olduğu çok sayıda emek-meslek ve demokratik kitle Aliağa’da sökülmek üzere yola çıkan Sao Paulo isimli geminin sökümüne bakanlıkça izin verilmesi kararının iptali talebiyle dava açıldı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, EGEÇEP Derneği ve bir grup yurttaş tarafından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde Brezilya’ya ait Sao Paulo gemisinin Aliağa’da sökümü işleminde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı.

Dava ile ilgili 24 Ağustos 2022 günü İzmir Bölge Mahkemesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı (DISK) Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şükran KABLAN, Yeşil, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç SAĞKAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç SOYER, Gaziemir Belediye Başkanı Halil ARDA,  İzmir Gemi Koordinasyonu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

GEMİ SÖKÜM KOORDİNASYON GRUBU BASIN AÇIKLAMASI “MÜCADELE DEVAM EDİYOR”
Brezilya Donanmasına ait SAO PAULO savaş gemisinin Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere satın alınması ile birlikte yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz mücadeleye devam ediyor. İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, Sendikalar, Kent Konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre platformları olarak İzmir Emek Demokrasi Güçleri sekreteryasında yürüttüğü çalışmalar ile kentin her bölgesinde ulusal ve uluslararası ölçekte eylemlilik çalışmaları yapan her bir paydaş ile örgütlü bir mücadele yürütülmüştür, mücadele devam etmektedir.

Okunma Sayısı: 142
Yayın Tarihi: 24.08.2022