TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SOL HABER GÖRÜŞ | Maden Mühendisleri uyarıyor: Rant ve kâr hırsıyla yapılan yapılar benzer sonuçları yaşatacaktır

SOL HABER GÖRÜŞ | Maden Mühendisleri uyarıyor: Rant ve kâr hırsıyla yapılan yapılar benzer sonuçları yaşatacaktır

SOL HABER - GÖRÜŞ | Maden Mühendisleri uyarıyor: Rant ve kâr hırsıyla yapılan yapılar benzer sonuçları yaşatacaktır

Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, depremlere ilişkin tespitlerinde, 'Rant ve kar hırsıyla yapılan yapılar ne yazık ki, benzer sonuçları bize yaşatmaya devam edecektir' dedi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanı Veyis Sır, Maraş merkezli depremlerin ardından Adana, İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Malatya'da kurtarma faaliyetlerinde bulunan madencilik ekiplerine ulaşarak, edindikleri bilgi, gözlem ve tespitlere ilişkin açıklamada bulundu.

Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, deprem bölgesinde yaşananları soL'a değerlendirdi. 

Veyis Sır, depremin ardından ilk 2 gün madencilik ekiplerinin bölgeye ulaşmasında çok büyük sıkıntılar oluştuğunu bildirirken, ekiplerin ancak 3. ve 4. günlerde sahaya ulaşabildiğini bildirdi. Maden Mühendisleri Odası, "Kurtarma için en kritik zaman olan ilk iki günde madencilerin büyük bir bölümü ne yazık ki bölgeye dahi ulaşamamıştır" bilgisini paylaştı.

'AFAD kendi içinde dahi organize olamamıştır'

İlk 2 gün bölgeye ulaşan madencilerin büyük bir kaos ortamı içerisinde kendilerini bulduklarını ifade eden Veyis Sır, koordinasyonu sağlamakla görevli AFAD dahil herhangi bir kurum yetkilisinin birçok bölgede sürece dahil olamadıkları görüldüğünü ifade etti. Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Sır, "Tüm çalışmaları organize etmekle yetkili AFAD kendi içinde dahi organize olamamıştır. Madencilerin ve diğer kurtarma ekiplerinin bölgeye zamanında ulaşamamasının yanı sıra bölgeye ulaşan madencilerin koordinasyonunun sağlanamaması kurtarma çalışmalarını, bu aşamada büyük oranda sekteye uğratmıştır" diyerek depremin ardından bölgedeki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti.

'Madencilerin çalışmaları hatalı yönlendirmelerle aksadı'

Kurtarma çalışmaları esnasında madencilerin uyguladıkları tahkimat yöntemleriyle birçok depremzedeyi kurtardığını bildiren Veyis Sır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bu süreçte de madenciler; başta AFAD olmak üzere, kurtarma kültürü ve deneyimi olmayan farklı ekiplerin hatalı yönlendirmeleri nedeniyle çalışmaların ciddi boyutta aksadığını ve zaman kaybı oluştuğunu belirtmişlerdir. Kurtarma esnasında, madenlerde kullanılan domuz damı tahkimat sistemi gibi farklı tahkimat yöntemleriyle yaşam koridorları oluşturarak onlarca afetzede sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Tahkimatlarla yaşam alanı oluşturulması afetzedenin güvenle göçükten çıkarılmasını sağlamanın yanı sıra ciddi boyutta da zaman kazandırmıştır. Madenciler uyguladıkları göçük kazı ve tahkimat yöntemleriyle, göçen tüm beton blokları kaldırmak yerine en yakın noktadan ses gelen veya canlı olma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere ulaşmak için yaşam koridoru oluşturmuşlar ve en kısa sürede afetzedeye güvenle ulaşarak kurtarma faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yıkıcı deprem felaketinde madencilerin hayatlarını tehlikeye atarak gösterdikleri öz verili çalışmaları halk ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır."

'AFAD’ın personel sayısı sadece 7 bin 500'

soL'a yaptığı açıklamada, AFAD'ın koordinasyon ve kurtarma çalışmalarındaki yetersizliğine vurgu yapan Veyis Sır şunları kaydetti:

"AFAD’ın gerek koordinasyon gerekse kurtarma çalışmalarındaki yetersizliği bölgede çok net bir şekilde görülmüştür. AFAD’ın koordinasyonu sağlamadaki yetersizliği, hazır olan ekiplerin, kurum ve kuruluşların alana ulaşmasını da aksatmıştır. Yaşanan deprem felaketi sonrası yıkılan ve hasarlı bina sayısı 50 bin üzerindedir. Buna karşın AFAD’ın personel sayısı sadece 7 bin 500’dür. Bu sayıda bir personelle, böyle yıkıcı bir depremde sağlıklı bir kurtarma faaliyetinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi mümkün değildir. Ayrıca kurumun teşkilat şeması incelendiğinde taşra personelinin yüzde 50’sinin tecrübesiz olduğu görülmektedir. Taşralardaki olası acil durumlar için madenciler, tatbikatlara ve organizasyon şemalarına dahil edilmiş olsalar daha çok afetzedenin kurtarılabilmesi mümkün olurdu. Ayrıca AFAD ekiplerinin yurtdışından gelen ekiplerde bulunan teknolojik cihazlara sahip olmadıkları da görülmüştür. Termal kamera, ses ve sismik dinleme cihazlarının olmaması büyük dezavantaj oluşturmuş ve zaman kaybına neden olmuştur.  Bir diğer eksiklik ise toplanma alanlarının imara açılması nedeniyle herhangi bir toplanma alanı olmamasıdır. Nüfus yoğunluğu fazla olan il merkezleri ve ilçelerde toplanma alanı oluşturulmaya çalışılmış ancak yeterli alan oluşturulamamıştır."

'AFAD’ın mevcut yapısı kurtarma ve koordinasyon konusunda yetersizdir'

AKP iktidarına seslenen Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, aşağıda belirtilen önlemlerin zaman kaybetmeden alınması gerektiğini bildirdi:

  • AFAD’ın mevcut yapısı Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde kurtarma ve koordinasyon konusunda yetersiz olmuştur. AFAD’ın yeniden yapılandırılması, yetkin personel sayısının arttırılması, diğer kamu kurumları, madencilik sektörü, STK’lar ve meslek odaları ile birlikte yeni bir organizasyon kurulması gerekmektedir.  AFAD’da, yeraltı madenciliği konusunda tecrübeli maden mühendislerinin istihdamı arttırılmalı, tecrübeli mühendisler aracılığıyla tüm kurtarma ekibi eğitilmelidir. Özellikle göçük kazısı ve tahkimat eğitimi tüm kurtarma ekiplerine verilmelidir. 
  • Unutulmamalıdır ki ülkemiz bir deprem ülkesidir. Her an deprem olabilecekmiş gibi hazırlıkların yapılması şarttır. Özellikle fay hatları üzerinde bulunan ve deprem riski çok fazla olan illerde afet anında büyük lojistik depoları bulundurulmalı, afet anında zaman kaybetmeden bu depolardan bölgelerin ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
  • Bu tarz felaketlerde halkın toplanabileceği acil toplanma alanları oluşturulmalı, bu alanlar şehir ve bölge planlama bilim ve tekniğine uygun olarak belirlenmelidir. 
  • AFAD dahil kurtarma ekiplerinin yeterli teçhizat ve araçlara sahip değildir. Bu nedenle kurtarma ekiplerinin her türlü iş makinasının yanı sıra termal kamera, ses ve sismik dinleme cihazları ile donatılması gereklidir. Kurtarma ekiplerinin envanteri teknoloji cihazlarla revize edilmeli, mevcut eksiklikler tespit edilerek en kısa sürede giderilmelidir.
  • Fay hatlarına yakın bölgelerde mümkün olduğunca yerleşim yeri oluşturulmamalı, mevcut yerleşim yerlerinin depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili belediyelerin ve üniversitelerin de içinde olduğu bir sistem içerisinde çalışmalar yürütülmelidir. 

'Rant ve kâr hırsıyla yapılan yapılar...'

Veyis Sır, "Acılarımız ve kayıplarımız çok büyük. Ancak ve ancak bilime ve tekniğe inanarak, uygulayarak sorunları aşabilir, çözebiliriz. Önlemlerimizi almadığımız, bilim ve tekniğin gerekliliklerini yerine getirmediğimiz sürece; rant ve kâr hırsıyla yapılan yapılar ne yazık ki, benzer sonuçları bize yaşatmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

 

HABER KAYNAĞI: SOL HABER

 

Okunma Sayısı: 129