TMMOB Maden Mühendisleri Odası

STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMACI

 

 

05.06.2007

 

STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası bünyesinde oluşturulan araştırma merkezinin kuruluş amaçları:

 

•Madencilik sektörüyle ilgili stratejik konularda araştırmalar yapmak,

•Sektörel, kurumsal ve örgütsel araştırmalar yapmak,

•Siyasal, toplumsal ve ekonomik incelemeler yapmak, ve bu konularda rapor ve doküman üretmek,

•Oda bünyesinde mevcut, ya da  kurulacak komisyonlarla yakın ilişkide bulunmak,

•Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

•Kamuoyunu aydınlatmaya yönelik seminer, panel ve toplantılar düzenlemek,

•Uluslararası kurum ve kuruluşlarla amaçları çerçevesinde işbirliği yapmak,

•Madencilik sektörüyle ilgili bilgi-belge arşivinin oluşmasına yardımcı olmak,

•Ülkemiz için önemli stratejik kömür, maden ve endüstriyel hammaddeler konusunda araştırmalar yapıp sonuçları kitapçıklar halinde bastırmak ve/veya Oda‘nın web sayfasında mevcut SAM sitesine koymak,

olarak sıralanabilir.

 

Bu amaçlara ulaşabilmemiz için tüm üyelerimizin katkısını bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Stratejik Araştırma Merkezi

Yürütme Kurulu

Okunma Sayısı: 3947