TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI`NA GÖNDERİLEN YAZIMIZ

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı`na    
Ziyabey Cad.No:6        
06520 Balgat ANKARA

Ankara, 01.09.2015

Sayı     : 5959 

Bilindiği üzere Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmalarının ve alınan ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Başkanlığınız ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Protokol ile "sosyal güvenliğin, toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması" amaçlanmaktadır.

Protokol çerçevesinde SGK, mühendis ücretlerinin belirlenen asgari ücretin altında olmaması ve sigorta primine esas ücretlerin mühendise ödenen gerçek ücretten gösterilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamaya konulacak mühendis mimar şehir plancıları asgari ücret tabanı, brüt 3.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak uygulamada bir kısım SGK İl Müdürlükleri tarafından protokol kapsamında yapılması gereken işlemler yapılmayarak, protokol ihlal edilmekte ve aynı zamanda Devletin eksik prim tahsil etmesinin önü açılmaktadır.

Yaşanan bu karmaşa ve iller arası uygulama farklılıklarının giderilebilmesi için İl Müdürlüklerinize bir yazı yazılarak protokol hükümlerinin uygulanmasının temin edilmesi için gerekli çalışmaları yapmanız hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

 
Ayhan YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 575