TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TARİŞ İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİNE KATILDIK (23.03.2010)

TARİŞ İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİNE KATILDIK (23.03.2010)

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunu oluşturan 19 Odanın yönetim kurulu üyeleri İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi ile birlikte 23 Mart 2010 Salı günü öğle saatlerinde Çiğli Tariş İplik Fabrikasından çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

ARİŞ İplik fabrikasından 1 Mart 2010‘da  hiçbir hakları verilmeden işten çıkarılan işçilerin direnişlerine bir destek de TMMOB‘ne bağlı Odaların İzmir Şubelerinden geldi. Şubemizin de içinde yer aldığı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İKK Sekreteri Ferdan Çiftçinin başkanlığında üye ve yöneticileriyle Tariş işçilerini ziyaret ettiler. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik grup Tariş işçileri tarafından "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla ve coşkuyla karşılandı.

Ferdan Çiftçi işçilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Dün Tekel‘de olanlar bugün Tariş‘te yaşanıyor. Ancak bunlar öngörülmemiş sonuçlar değil. Bunlar, IMF ve Dünya Bankası eliyle dayatılan yeni liberal ekonomi politikalarının can yakıcı sonuçlarıdır. Tariş Çiğli İplik Fabrikasının açıldığı günü anımsıyorum. ‘100 bin iğlik fabrika‘ manşetleriyle açılmıştı. Artık böyle sevindiren, istihdam artırıcı üretim yatırımları göremiyoruz. Tam aksine birbiri ardına kapanan fabrikaları, sönen bacaları görüyoruz. Bunun sorumlusu çalışanlar, işçiler değildir. Ama en ağır bedeli onlar ödüyorlar. Ülkemizdeki hızlı yoksulaşmanın ve işsizliğin sorumluları ise hiç bedel ödemeden, IMF ve Dünya Bankası Politikalarını uygulamaya devam ediyorlar. Bizler Tariş  işçilerinin haklı mücadelesini destekliyoruz. Bugünden sonra da destekleyeceğiz ve birlikte olacağız. Tüm emekçi arkadaşlarımızı yürekten selamlıyoruz."

İşçiler adına konuşan sendika temsilcisi Faruk Aksoy ise TMMOB Üyelerinin yaptıkları ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Biz biliyoruz ki dünyanın neresinde bir haksızlık varsa mühendisler haklının yanında oradadır. TMMOB üyelerinin gösterdiği dayanışma ve desteğe teşekkür ediyoruz." Dedi.

TMMOB ekibi ziyaretin ardından Tariş işçilerinin alkışları ve sloganlarla uğurlandı

Okunma Sayısı: 774
Yayın Tarihi: 30.03.2010