TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİBASINA DAİR KANUN