TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27744

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 - 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20 nci ve 21 inci maddeleri ile EK 16‘sı ve EK 17‘si yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 1 - Atıkların yakılması ile ilgili olarak 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır."

             MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

  

Okunma Sayısı: 122