TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB DEMOKRASİ İZMİR YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB DEMOKRASİ İZMİR YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  

TMMOB DEMOKRASİ İZMİR YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İzmir İKK adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sekreteryalığında düzenlenen TMMOB İzmir Yerel Demokrasi Kurultayı, 7 Mayıs 2011 tarihinde 15 Oda‘dan 200‘e yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı üyenin katılımıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, yakın zamanda yitirdiğimiz İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski başkanlarından Tahsin VERGİN anısına düzenlenmiştir.

Kurultay TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZSAKARYA‘nın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan EMEKLİ, Tahsin VERGİN anısına kısa bir sunum yapmış, Vergin‘in 1998‘de yapılan TMMOB Demokrasi Kurultayı için söyledikleri katılımcılarla paylaşılmış, anısının mücadelemize ışık tutacağı inancı vurgulanmıştır.

Kurultay‘ı yönetmek üzere oy birliğiyle divan kurulu seçilmiştir. Divan Başkanlığına Makina Mühendisi Kirami KILINÇ, yazmanlıklara Ziraat Mühendisi Z. Vezan KARABULUT ve İnşaat Mühendisi Jale ALEL seçilmiştir. Divan seçiminin ardından Yerel Kurultay Düzenleme Kurulu adına Emin G. UYSAL Kurultayın hazırlık süreci ve işleyişine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Kurultayda: Demokrasi-Temel İlkeler, Temel Hak ve Özgürlükler, Kürt Sorunu, Yerel Yönetimler ve Kentleşme, Doğal Varlıklar, Ekoloji ve Enerji, Tarım ve Gıda, Ekonomi, Çalışma Yaşamı, Bilim ve Teknoloji, Kadın ve Demokrasi konuları ele alınmıştır.

Kurultay, 23 Nisan 2011 tarihinde kurultaya hazırlık amacıyla 120 mühendis, mimar ve şehir plancısı üyenin katılımıyla 4 ayrı oturumda gerçekleştirilen Çalıştayda ortaklaştırılan sonuç metinlerinin sunumuyla başlamıştır. Her Moderatör Odadan bir üyenin gerçekleştirdiği sunum sonucunda o konu başlığına ait 400‘e yakın karar önergesi maddesi tartışılmış ve katılımcıların onayına sunulmuştur.

Oldukça zengin tartışmaların yaşandığı ve katkıların alındığı Kurultay‘da katılımcıların 43‘ü Kasım/Aralık ayında Ankara‘da yapılacak TMMOB Demokrasi Kurultayı‘na delege olarak katılma hakkı kazanmıştır.

Kurultay‘da yapılan konuşmalarda 15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara‘da yapılacak TMMOB Mitingi‘ne kitlesel bir katılımın sağlanması yönündeki kararlılık belirtilmiştir.

 

 

 

Okunma Sayısı: 731
Yayın Tarihi: 08.05.2011
Fotoğraf Galerisi