TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Demokrasi İzmir Yerel Kurultayı Hazırlık Çalıştayı Tamamlandı. (23.04.2011)

TMMOB 41. Dönem Genel Kurulu`nda alınan kararla Kasım 2011`de Ankara`da TMMOB Demokrasi Kurultayı`nın ikincisi yapılması kararlaştırılmıştır. Kurultay kapsamında Türkiye çapında düzenlenecek yerel kurultaylarda alınan kararlar merkezi kurultaya taşınacaktır.

Bu kapsamda TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Makina Mühendisleri Odasına sekreterya görevi verilmiş ve Kurultayın düzenlenmesi için şubemizinde katkı koyduğu çalışmalara başlanmıştır. Yakın zamanda yitirilen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Yön. Kur. Başkanı Tahsin Vergin anısına 7 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenecek TMMOB Demokrasi İzmir Yerel Kurultayı`na sunulacak karar önergelerinin hazırlanması ve bir tartışma zemini oluşturması için 23 Nisan 2011 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde bir Çalıştay düzenlenmiştir.

Eş zamanlı oturumlar şeklinde ve dört ayrı oturumla gerçekleşen etkinlikte:

Demokrasi-Temel İlkeler TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Temel Hak ve Özgürlükler TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Çalışma Yaşamı TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Yerel Yönetimler ve Kentleşme TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Doğal Varlıklar, Ekoloji ve Enerji TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Tarım ve Gıda
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ekonomi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Bilim ve Teknoloji TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Kadın ve Demokrasi TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu moderatörlük görevi alarak çalışmalarını yürütmüş ve karar önergelerinin oluşumu için görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Odamız adına Alpaslan ERTÜRK hazırladığı çalışma ile odamızın Çalışma Yaşamına ilşkin fikirlerini ortaya koymuştur. Toplam 120 TMMOB üyesinin katkı ve katılımları ile gerçekleşen oturumlar Yerel Kurultayımızın verimli geçmesi yönünde önemli bir zemin oluşturmuştur.

7 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşecek Yerel Kurultaya katılım, Kasım ayında Ankara`da yapılacak Merkezi Kurultay delegelerinin belirlenmesi noktasında önem taşımaktadır. Kurultay Düzenleme Kurulunun almış olduğu karar gereğince Yerel Kurultaylara katılan üyelerin %20`si (her Oda için) Merkez Kurultay delegesi olacak ve Odasını temsil etme hakkı kazanacaktır.

Üyelerimizin, ülkemizin Demokrasi sorunlarına yönelik olarak düzenlenecek 23 Nisan 2011 tarihindeki Çalıştay`a ve 7 Mayıs 2011 tarihindeki Yerel Kurultay`a katılmalarını ve katkı koymalarını bekliyoruz.

 

Okunma Sayısı: 981
Yayın Tarihi: 26.04.2011