TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB İzmir Yerel Kadın Kurultayı Gerçekleştirildi (30.04.2011)

Şubemiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Ceren ŞAHİN‘inde katıldığı Kurultay, hazırlık amacıyla 03.04.2011 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayın ortaklaştırılan sonuç metinlerinin(ekte verilmiştir) sunumuyla başlamıştır. Her çalışma grubundan bir üyenin gerçekleştirdiği sunum sonucunda o konu başlığına ait karar taslakları önergeleştirilerek oylandı.

Kurultayda sunulan çalıştay başlıkları ve görev alan üyeler; aşağıda verilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddet : Ayşegül  Akıncı Yüksel

Kapitalizm ve Kadınlar- Kadın Emeği : Ferda Yamanlar

TMMOB`de kadın örgütlülüğü : Şenay Çağıran

Toplumsal cinsiyet rolleri - Kadın ve demokrasi : Vezan Karabulut

Okunma Sayısı: 974
Yayın Tarihi: 03.05.2011
Dosyalar