TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VI.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (18.01.2004 – 28.01.2006)

 

 

 

 

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

 

 

 

 

 

 

 

VI.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

(18.01.2004 – 28.01.2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam üye sayısı                            : 1509

İllere göre dağılım                           :

                        İzmir                          : 695

                        Balıkesir                    : 179

                        Manisa                       : 194

                        Muğla                         : 151

                        Aydın                         : 110

                        Çanakkale                  : 83

                        Denizli                       : 74

                        Uşak                           : 23

 

Temsilcilikler :

MANİSA İl temsilcisi                      : Şenol BAY

DENİZLİ İl temsilcisi                     : Ali EDEM

AYDIN İl temsilcisi                         : Serdar DEMİRDAŞ

BALIKESİR İl temsilcisi                : METİN YILMAZ

ÇANAKKALE İl temsilcisi : Hürriyet DEMİRHAN

MUĞLA İl temsilcisi                      : Mustafa PEHLİVAN

MTA Ege Bölge Müdürlüğü

         İşyeri Temsilcisi                     : M. Ceyhun ÖZDİLEK

DEÜ Maden Müh. Bölümü

         İşyeri Temsilcisi                     :  M. Kemal ÖZFIRAT

DEÜ Maden Müh.Bölümü

        Öğrenci Temsilcisi                  : İlker EREN

                                                           : Onur DEMİR

                                                           : Sinem GÜNERİ

 

 

 

 

1.GENEL KURUL VE DANIŞMA KURULLARI

 

18. Ocak .2004 tarihinde VI.Olağan Genel Kurul sonucunda 7 asıl 7 yedek üye ile 76 adet Genel Merkez delegesi seçilmiştir. Genel Kurulda seçilen asıl yönetim kurulu görev bölümü yapmış ve aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

 

            Başkan            : Uygur URCUN

            II.Başkan        : Yalçın ELEKLER

            Yazman          : Ali DEMİRCAN

            Sayman           : Doğan KARAKUŞ

            Üye                 : Gülay GÜRPINAR

            Üye                 : Gül GÜLER (AKAR)

            Üye                 : Sezai ŞEN

 

15.06.2004 tarihinde Sezai ŞEN istifa etmiş ve yerine 1. yedek üye Kerim KÜÇÜK görev almıştır.

 

Genel Merkez genel kuruluna 21-22 Şubat 2004 tarihinde Delegeler ile birlikte gidilmiş, %85 oranında katılım sağlanmıştır. Daha sonra 27-30 Mayıs 2004 tarihinde ise TMMOB Genel Kuruluna delegelerin tamamının katılması sağlanmıştır.

 

Şube danışma kurulları yapılmış, Genel Merkez ve TMMOB  danışma kuruluna katılım sağlanmıştır.

 

2. ÖRGÜTLENME

 

Genel Kuruldan sonra, MTA ve DEÜ İşyeri temsilciliği seçimi yapılarak, MTA’dan Ceyhun ÖZDİLEK, DEÜ’ den Kemal ÖZFIRAT işyeri temsilcisi olarak atanmıştır. Manisa İl temsilciliği seçimi yapılmış, Şenol BAY atanmıştır. 2005 yılında ise DEÜ öğrenci temsilcisi olarak seçim yapılarak İlker EREN atanmıştır.

 

İKK toplantılarına düzenli katılımı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunda görev bölümü yapılmış ve toplantılara katılım sağlanmış, İKK’da alınan kararlara destek verilmiştir.

 

Ekim 2005, tarihinde Ankara’da yapılan TMMOB Mitingine İzmir ve Soma’dan olmak üzere katılım sağlanmıştır. Diğer illerden katılımın olmaması, TMMOB örgütlülüğü adına bizce düşündürücüdür.

 

DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile ilişkilerimiz geliştirilmiştir. Öğrenciler tarafından çıkarılan PANO Dergisinin basım masrafları Şubemiz tarafından karşılanmaktadır. 2-3 Aralık.2004’de Ankara’da yapılan öğrenci çalıştayına ve Kasım 2005’de yine Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB öğrenci Kurultayına öğrencilerimiz gönderilerek katılımları sağlanmıştır.

 

Ayrıca öğrencilerimize hizmet etmesi amacıyla Şubemizde bir kitaplık oluşturulmuştur. Yine öğrenciler için Staj kontenjanları toplanarak, öğrencilerimiz yönlendirilmiştir.

 

3. KONGRELER, SEMPOZYUMLAR ve SEMİNERLER  

 

13-14 Mayıs.2004 tarihlerinde DEÜ ile Şubemizin ortaklaşa düzenlediği 5.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu yoğun bir katılım ve başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

09-12.Haziran.2005 tarihlerinde ise İzmir’de bir ilk gerçekleştirilmiştir. 19.Madencilik, Bilimsel Teknik Kongresi ilk defa İzmir’de yapılmış ve Kongrenin yanısıra İZFAŞ ile birlikte düzenlenen Maden Fuarı yine ilk defa İzmir’de yapılmıştır.

 

02-04.Haziran.2004 Zonguldak “14.Kömür Kongresi”, 23-25.Eylül.2004 Eskişehir “2. Bor Sempozyumu”, 12-14 Ocak 2005 KKTC “1.Taş Ocakları Kongresi” 21-23 Nisan 2005 Diyarbakır “Güneydoğuanadolu bölgesi Maden Potansiyeli Sempozyumu”, 05-06.Mayıs.2005, Ankara “Madencilik ve Çevre Sempozyumu” larına Şubemizden katılım sağlanmıştır. 29-30.Mart.2005 tarihinde İzmir’de Şubemiz tarafından ÇED Raporu hazırlama semineri düzenlenmiş 2 günlük seminer sonucu katılanlara, katılım belgeleri verilmiştir.

 

4. FUARLAR

 

Nisan 2004 – 2005 yıllarında İzmir’de yapılan Mermer Fuarlarında Şubemiz Stand açarak, Odamızın tanıtımı yapılmıştır.

 

13-14.Mart.2004 tarhinde yine İzmir’de Lise öğrencileri için düzenlenen “Meslek Tanıtım Fuarı” nda Şubemiz stand açarak mesleğimiz Lise öğrencilerine tanıtılmıştır.

 

09-12.Haziran.2005’de ise Madencilik Fuarı İzmir’de Şubemiz ve İZFAŞ tarafından düzenlenmiş ve yine Odamız stand açmıştır. Toplam 111 firmanın katılımının sağlandığı Fuarın 2 yılda bir İzmir’de yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

5. TOPLANTILAR, PANELLER

 

17.Nisan.2004 tarihinde Adana’da yapılan “Taş ve Kireçocağı İşletmeciliğinde karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele konuşmacı olarak Şubemizi temsilen Orhan BORAN katılmıştır.

 

16.Aralık.2004 İzmir Şubemizde jeotermal konusunda uzman üyelerimiz toplanmış ve “Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli sular” kanun tasarısını tartışmıştır. 

 

15.Şubat.2005 tarihinde İzmir’de Maden İşleri Genel Müdürü Yener CANDER’in, Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili toplantıya katılım sağlanarak şubemizin görüşleri aktarılmıştır.

 

12.Mart.2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen, Maden Kanunu ve Yönetmeliklerinde Maden Mühendisinin Yeri ve Önemi, SMM, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Uygulamaları konulu Toplantıya Şube Başkanı Uygur URCUN katılmış ve Şube görüşleri sunulmuştur.

 

Şube başkanı Uygur URCUN, EBSO bünyesindeki Çevre Komisyonu ve Tahtalı Barajı Komisyon üyeliğine seçilmiş ve Tüm toplantılarına katılım sağlanmıştır.

 

6. BASIN İLE İLİŞKİLER

 

- Mayıs.2005’de Gediz’de meydana gelen ve 18 çalışanımızı kaybettiğimiz kaza sonucunda olayla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Şube Başkanı Uygur URCUN Ege TV’de Egede sabah programında canlı yayına katılarak olayın oluşu ve nedenleri hakkında bilgi vermiştir.

 

- 08.Haziran.2005 de Ege TV’de Şube Başkanı Uygur URCUN “19.Madencilik Kongresi ve Fuarı” hakkında, canlı yayında bilgi vermiş, ayrıca genel Madencilik Sektörü ve yeni Maden Kanunu ile ilgili konuşma yapmıştır.

 

- 05.Ekim.2005’de yine Ege TV’de, Yüksel YALOVA’nın yönettiği canlı yayında, Şube başkanı Uygur URCUN, DEÜ Maden Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ali AKAR, EBSO Madencilik Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN  ve DEÜ Jeofizik Bölümünden Prof.Dr. Zafer AKÇIĞ’ın katıldıkları bir açık oturum gerçekleştirilmiştir. Madencilik Sektörü ve sorunları geniş bir şekilde tartışılmıştır.

 

- 16.Kasım.2005’de SKY TV’de Hayatın içinden programına, Şube Başkanı Uygur URCUN katılmıştır. Canlı yayınlanan Programın konusu, enerjide doğal gaz ve yerli kaynakların karşılaştırılması’dır.

 

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenen Jeotermal Sempozyumunda gözlenen, Jeotermal’i bir meslek disiplininin tekeline alma çabalarına karşı, Şube yönetim kurulunca bir basın açıklaması hazırlayarak tüm basına kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine sirküle edilmiştir.

 

İKK tarafından Alaçatı’daki Zeytin olayı ile ilgili basın açıklamasına aktif bir şekilde destek verilmiştir.

 

 

7. SOSYAL FAALİYETLER

 

7.1.  50’nci Yıl Kutlamaları

 

17-18 Nisan.2004 tarihlerinde Soma’da tüm madencilerin davetli olduğu Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilmiştir. TKİ Türk Halk Müziği Korosunun gerçekleştirdiği konser çok büyük olumlu tepki toplamıştır. Aynı günün akşamında ELİ işletmesinde 50’nci yıl gala yemeği yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

 

50’nci yıl kutlamaları çerçevesinde DEÜ içindeki bir halı sahada 8 takımın katıldığı Futbol Turnuvası organize edilmiş, Şubemizden bir takım oluşturularak turnuvaya katılım sağlanmıştır.

 

04.Aralık.2004 tarihinde İzmir Princess Otel’de Madenciler günü yemeği yapılmıştır. 218 kişinin katıldığı gecede meslekte 40. ve 50. yılınını dolduran üyelerimize Onur üyelik belgesinin verilmesinin yanısıra ilk kez olarak 3 madenciye Madencilik Hizmet ödülü verilmiştir.

 

7.2.           Emekliler Günü

 

Nisan.2005’de İzmir Şube Merkezinde emekli üyeler ve öğrencilerin toplanması sağlanmış iki farklı neslin sohbetleri öğrencilere büyük yarar sağlamıştır. Emekli üyelerimizin büyük mutluluk duyduğu bu emekliler gününün, belirli aralıklarla tekrarlanması için karar alınmıştır.

 

7.3. Madenciler Bayramı

 

03.Aralık.2005 tarihinde Otal Kaya Prestige’de 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede 40. ve 50. yılını dolduran üyelerimize onur üyelik belgeleri verilmiştir. Gecede açık arttırma ile satılan Madencilik Heykelinin tüm geliri, DEÜ ihtiyacı olan öğrencilere burs verilmek üzere kurulan Fon’a bağışlanmıştır.

 

10.Aralık.2005 tarihinde Soma’da yapılan Madenciler Bayramına Şubemizi temsilen II.Başkan Yalçın ELEKLER, Aynı gün Çanakkale’de yapılan Bayrama ise Şube Başkanı Uygur URCUN katılmıştır.

 

16.Aralık.2005 tarihinde ise Fethiye’de yapılan Madenciler Bayramına Şubemizi temsilen Şube eski başkanı ve Onur Kurulu  Üyesi Cemil SEÇKİN ve Denetleme Kurulu üyesi Muhammet YILDIZ katılmıştır.

 

10.Aralık.2005 Milas’ta da Madenciler Bayramı bir gece ile kutlanmıştır. Şubemizden katılım sağlanamamıştır.

 

 

7.4 .  Briç

 

Bu dönem içinde iki adet olmak üzere Briç turnuvası düzenlenmiştir. Şube Merkezinde yapılan turnuvada derece alanlara ödüller verilmiştir. Belirli periyotlarda turnuvaları düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Ayrıca Şubemiz bünyesinin Briç Kursu açılması kararı alınmış, çalışmalar başlatılmışıtır.

 

 

 

 

 

 

8.    2004 – 2005 Yılı Şube Gider Bütçesi

 

 

2004(YTL)

2005(YTL)

YOLLUK GİDERLERİ

3.282,89

3.844,90

GENEL KURUL GİDERLERİ

5.608,76

0,00

KONGRE SEMPOZYUM VE SEMİNER GİDERLERİ

46.209,57

28.577,26

KIRTASİYE GİDERLERİ

2.328,02

1.029,15

ELEKTRİK SU VE TELEFON GİDERLERİ

3.955,64

4.553,88

HABERLEŞME GİDERLERİ

1.463,23

926,67

OTURUM GİDERLERİ

375,00

785,00

DİĞER GİDERLER

3.970,00

11.114,84

GENEL TOPLAM

67.193,11

50.831,70

 

Bu dönem içinde tüm sıraladığımız bu etkinlikler ve çalışmalarda katkı koyan tüm üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, DEÜ Maden Bölümümüze, özel sektörümüze teşekkürü bir boç biliriz.

 

 

      

       Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

          YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 4624

Yayın Tarihi: 22.02.2006