TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VII.DÖNEM HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

154.Sokak No:6 Daire:1 Ufuk Apt. 35040 Bornova/İZMİR

Tel / Fax : (0232) 339 40 64 - 388 05 20

e mail       : madenmuhizmir@kablointernet.com

 

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

15.02.2006 TARİHLİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

                                 Tarih  : 15.02.2006

 

Konu : 15.02.2006 Saat 18.00  Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı

 

 

Toplantıya Katılanlar :

Başkanın Adı Soyadı    : Uygur URCUN

Üyelerin Adı Soyadı     : Yalçın ELEKLER,Doğan KARAKUŞ, Kerim KÜÇÜK, Gül GÜLER,  Aykut AKDEMİR,  M. Sezai TİMUR

 

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

 

 

 

 

 

1.      Şubede gerçekleşitirilecek olan faaliyetlerin eksiksiz olarak yürütülmesi amacıyla görev bölümü yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre;

                  İKK toplantlarına;  Muhammet YILDIZ’ın katılması,

                  Temsilciliklerle olan ilişkilerin, Aykut Akdemir tarafından yürütülmesi,

                  Yapılacak sosyal etkinliklerin Kerim KÜÇÜK ve Gül GÜLER tarafından yürütülmesi,

                  Web sayfası güncellenmesinin Sezai Timur ve Doğan Karakuş tarafından uygulanması kararlaştırılmıştır.

2.      Banka işlemlerin yürütülmesi için şube yönetim kurulu ve Özlem OK unda dahil olduğu sekiz kişi içinden iki kişinin yetkili olduğuna dair ziraat bankası bornova şubesine yazı yazılmasına,

3.      Rapor onaylarında Şube yönetimi ile birlikte, Cemil SEÇKİN ve Muhammed YILDIZ’ında yetkili kılınmasına,

4.      Genel Merkez Genel Kurul organizasyonuna başlanmasına,

 

           Karar verilmiştir.

 

                                                                                                         

                                  

                                                                                                                                                                                         Doğan KARAKUŞ

                                                                                                                                                                                                                   Şube Yazmanı

 

Okunma Sayısı: 3414
Yayın Tarihi: 27.02.2006