TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Ücretli MMŞP ve İşsizlik İzmir Yerel Kurultayı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 02.Nisan.2011Tarihinde Gerçekleştirildi!

TMMOB Ücretli MMŞP ve İşsizlik İzmir Yerel Kurultayı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 02.Nisan.2011Tarihinde  Gerçekleştirildi!

TMMOB Ücretli MMŞP ve İşsizlik İzmir Yerel Kurultayı, 2 Nisan 2011 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilmiştir.

Düzenleme kurulu adına yapılan konuşma ile açılan kurultay‘da divan seçiminin ardından, aşağıdaki konularda hazırlanan çalışmalar sunulmuştur.

  • Ücretli MMŞP çalışma yaşamını belirleyen yasalar

  • Ücretli MMŞP çalışma koşulları, ücretler ve asgari ücret

  • Ücretli MMŞP‘ların özlük hakları, iş güvencesi ve kapitalizmin krizinin etkileri

  • Özelleştirmelerin, işsizliğin ve güvencesizliğin MMŞP üzerine etkileri, örgütlenme ve sendikasızlaştırma.

Yapılan sunumların ardından, divan önergeleri kabul etmiş ve tartışmaya açmıştır. Tartışmalar sonunda önergeler oylanmış ve son haline getirilmiştir.

Kurultaya katılan MMŞP‘lığı öğrencileride söz alarak gündemdeki konular hakkında fikirlerini katılımcılar ile paylaşmışlardır.

Okunma Sayısı: 1339
Yayın Tarihi: 28.03.2011
Fotoğraf Galerisi