TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TOPLUMCU MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI(17-21.03.2014)

TOPLUMCU MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI(17-21.03.2014)

     Mühendis, mimar ve şehir plancı adayı arkadaşlar!

    Ülkemizin içinde bulunduğu durumu tartışacak olursak, eminiz ki bazı şeylerin yolunda gitmediğini göreceksiniz. İleri demokrasi adı altında her alanda hukuksuzluk yapılan, adalet kurumu düzgün işlemeyen, emekçileri sömürülen, doğal güzellikleri yok edilen, etnik söylemlerle halkı gerilen, halkının özgürlüğü kısıtlanan bir ülke bizim olamaz, olmamalı. 

   Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren piyasacılığa bağlı olarak değersizleşen insan hayatı ile artan iş cinayetleri ve emekten yana bakışın azalması, yapılan projelerin sermayedarların yararına olması, doğanın rant uğruna katledilmesi, üniversitelerin şirketlerin kar organlarına dönüştürülmesi sistemin toplumun yararına değil, kişisel çıkarlara hizmet ettiğini gösteriyor. Bizler bu ülkede okuyan öğrenciler olarak; yaratılan rekabet ortamını, bilime değil, piyasaya hizmet edilmesini yani piyasacılığın ülkemizi kuşatmasını istemiyoruz. Özünde, düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı bilimsel eğitimin mekanı olan üniversitelerin bu duruma getirilmesinin mesleğimizi ve toplumumuzu doğrudan etkilediğini düşünerek kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz ve biliyoruz ki söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var!

   Bu bağlamda TMMOB‘ye bağlı öğrenci temsilcilikleri olarak TMMOB‘yi daha iyi tanımak, mesleğimizin bize verdiği toplumsal sorumluluğu kavrayabilmek, sorunlarımızı beraber tartışmak ve ortak bir akıl ortaya koyarak tavrımızı gösterebilmek için " TMMOB Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası " düzenlemeye karar verdik.

   Hep beraber üretmek ve tartışmak için sizi de TMMOB Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası ‘na bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 386
Yayın Tarihi: 12.03.2014
Fotoğraf Galerisi