TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE 27 ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ AÇILIŞ OTURUMUİLE BAŞLAMIŞTIR

TÜRKİYE 27 ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ
AÇILIŞ OTURUMUİLE BAŞLAMIŞTIR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 22 - 25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi IMCET- 2022 ANTALYA/BELEK Granada Luxury Otelde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başlamıştır.

Covid 19 salgını nedeni ile bazı sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen IMCET - 2022 kongresine yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılımın olduğu görülmüştür.Bu katılım ve desteğin TMMOB Maden Mühendisleri Odası örgütlülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklere duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuştur.

Katkılarınız için teşekkürler.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

TÜRKİYE 27. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANI YUSUF AYDIN'IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli konuklar, sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli delegeler ve değerli basın mensupları, Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmekte olan 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisine hoş geldiniz.

1969 yılından beri iki yılda bir düzenlenmekte olan kongremizi,  covid 19 salgını nedeniyle dünyadaki benzer birçok etkinlik gibi, bir yıl gecikmeli olarak gerçekleştirmekteyiz. Ancak Kongre Yürütme Kurulu olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik ve umarım bu uzun soluklu çabalarımızın sonucu olarak tüm sektöre ışık tutabilecek bir çok çalışmanın yer aldığı başarılı bir toplantı düzenleyebilmişizdir.

Kongremiz, farklı disiplinlerden bilim insanlarını, akademisyenleri, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, yeni üretilen bilgilerin tartışılmasını, geliştirilen teknolojilerin tanıtılmasını ve bir işbirliği ortamının yaratılmasını sağlayarak madencilik sektörünün gelişmesine katkı koymayı amaçlamaktadır.

 

Kongremizde, maden işletmeden cevher hazırlamaya, enerjiden çevre ve iş güvenliğine kadar pek çok konudaki gelişme ve yenilikler, içlerinde çağrılı konuşmacıların da olduğu 100’ün üzerinde bildiriyle sizlerin bilgisine sunulacaktır.

Kongremize Çağrılı Bildiri sunarak katkı sağlayan ancak salgın nedeniyle bir kısmı çevrim içi sunum yapacak olan değerli bilim insanlarının siz sayın delegelerce ilgi ile izleneceğine eminim.

Salgın kongreye yurtdışından katılımı bir ölçüde olumsuz etkilemiş, buna karşın yine de 25 ülkeden katılım sağlanabilmiştir. Kongremiz, toplam 700’ü aşkın yurtdışı ve yurtiçi delege ile sektördeki en önemli etkinlik olma niteliğini bu yıl da sürdürmüştür.

Pandemi nedeniyle kaybettiğimiz yakınlarımız , meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızın acısı bizleri derinden etkilerken  yarattığı sosyal ve ekonomik sıkıntıların ülkemizin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirdiği acı bir gerçektir. 2021 yılı salgın, orman yangınları, seller ile hepimize bir kabus yaşatırken, 2022 yılında ise derinleşen ekonomik kriz ve bölgemizdeki savaş ile kabus devam etmektedir.

Tüm bu olumsuz şartlardan çıkış aranırken gene biz madencilere büyük görevler düşmektedir. Çünkü biliyoruz ki bu büyük ulusun yaşamının idamesi her şart altında üretim çarkının döndürülebilmesi ve tüm ülkeye değer yaratabilmekten geçmektedir.  84 milyonluk ülkemizin bekasının her şart altında  üretim zincirini geliştirilerek korunmasına bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Ülkemizin giderek derinleşen ekonomik krizinin ve halkımızı ezen enflasyon baş belasının baş aktörü dışa bağımlı enerji politikaları olduğu bir gerçektir.1990 lı yıllardan beri ihmal edilmiş olan yerli kaynaklara dayalı enerji politikaları ve özellikle kömürlerimizin adeta yok sayılmaları bugün ortaya çıkan acı tablonun başlıca sebeplerindendir.

Salgın ve son ekonomik kriz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji üretiminin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Özellikle doğalgaz, petrol ve kömür fiyatlarındaki anormal artışlar, elektrik üretimimizin %55 ithal kaynaklara bağlı olduğu dikkate alındığında, doğrudan tüm ekonomimizi ve enflasyonu arttıran yıkıcı bir etki yaratmaktadır. Bu etki yalnızca elektrik fiyatlarına gelen aşırı zamlarla sınırlı kalmayıp petrol ve kömüre gelen fiyat artışlarıyla da dalga dalga devam edecektir.

Enerji hammaddelerinde yurtdışında oluşan fiyat artışları yetmezmiş gibi bunlara ödediğimiz  döviz kurlarının da Türk Lirası karşısında birkaç kat değerlenmesi ülkemizin içine girdiği ekonomik krizi daha da derinleştirmektedir.

Kongrede bu krizlerden çıkma yolları araştırılıp tartışılırken yerli kaynaklarımızın nasıl değerlendirilebileceği tüm ayrıntıları ile ortaya konacaktır.

Gene bu manada enerji dönüşüm minerallerinin(lityum, cobalt, v.b.) Türkiye’deki durumu , ARGE çalışmalarının önemi ve geliştirilmesi ve bu konularda izlenmesi gereken yol ve yöntemler kongrede tüm yönleri ile irdelenecektir.

Yaşanmakta olan ve her gün derinleşen kriz ortamında kongremizin getireceği çözüm önerilerinin ülkemizin krizden çıkış yolları için son derece önemli olacağını düşünüyorum.

Kongremize katkı sağlayan ve sergiye katılarak yurt içi ve yurtdışında  sektördeki teknolojik gelişmeleri tüm sektör bileşenleriyle paylaşan imalatçı ve hizmet sağlayıcılarının madenciliğimize olumlu katkıları dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

Kongremize katılan çağrılı konuşmacılar , değerli akademisyenler ve bildiri hazırlayarak bunları katılımcılarla paylaşıp önemli bilimsel tartışma ve gelişmeleri  sağlayan meslektaşlarımızın  üretim sürecinin geliştirilmesine katkıları son derece değerlidir.

Kongremizin hazırlanmasında emeği geçen başta Maden Mühendisleri Odası yönetim kuruluna, iki yılı aşan bir süreyle çalışmaları bıkmadan özveriyle yerine getiren Yürütme Kurulu üyelerine , konuşmaları ve bildirileriyle kongremizin bilimsel içeriğini oluşturan değerli konuşmacı ve bildiri sunucularına ,sergimize katılan uluslararası ve yerli imalatçı ve hizmet sağlayıcılarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Kongremizin madenciliğimize ve ülkemize ışık tutması dileğiyle konuşmamı burada bitirirken hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

TÜRKİYE 27. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

Yürütme Kurulu Başkanı

Yusuf AYDIN

22.03.2022,ANTALYA

 

Okunma Sayısı: 435
Fotoğraf Galerisi