TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ULUSLARARASI 7. ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU (20.03.2008)

  

ULUSLARARASI 7. ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU


2009 Ocak ayında düzenlenecek sempozyumun yürütme kurulu belirlenmiş ve 20.03.2008

tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.


Başkan : Prof.Dr.Üner İPEKOĞLU

Yazman: Yrd.Doç.Dr.Ahmet Hamdi DELİORMANLI

Sayman: Arş.Gör.Gül GÜLER

Üyeler:   Prof. Dr. Mehmet POLAT
               Mehmet Yunus ŞAHİN
               Dr. Abdullah SEYRANKAYA
               Aykut AKDEMİR
               Hürriyet DEMİRHAN 
               Perihan IŞIK
               Dr. Doğan KARAKUŞ
               Dr. Sezai ŞEN
               Halit YAVAŞ
               Vedat Taylan ENGİN
               Alper GÖNEN

Okunma Sayısı: 1248
Yayın Tarihi: 20.03.2008